Motorola Solutions (MSI) julkaisi hyvän tuloksen

sunnuntai 30. tammikuuta 2011

Vuoden 2010 tulos oli odotetun hyvä. Liikevaihto kasvoi vuonna 2010 18% ja Non-GAAP operatiivinen kate oli 13,8%. Tulos ei tullut yllätyksenä, koska MSI julkaisi ennusteen vuoden 2010 tuloksesta viimeksi joulukuun alussa,  eli siis vain kolme viikkoa ennen kvartaalin päättymistä.

MSI arvioi vuoden 2011 kasvuksi 3 - 4% ja Non-GAAP operatiiviseksi katteeksi 16%. Johdon tavoitteena on parantaa katetta kvartaali kvartaalilta niin että vuoden keskiarvoksi tulee tuo 16%. 

MSI:n johto uskoo Networks-kaupan toteutuvan ensimmäisen kvartaalin aikana. Kauppa on jäänyt roikkumaan Kiinan kilpailuviranomaisten hyväksyntään, jonka johto odottaa saavansa ensimmäisen kvartaalin aikana.

Myin näköjään Motorolan Mobility:n osakkeet ajoissa pois. Osakkeen hinta laski keskiviikkona 11% tulosjulkistuksen jälkeen.

Mikä on Non-GAAP?

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) pitää sisällään Yhdysvalloissa käytössä olevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja säännökset.

Monet yritykset ilmoittavat virallisen tuloksen ohella epävirallisen tuloksen, jonka laskutapa poikkeaa tavalla tai toisella  GAAP:in säännöistä. Yleensä epävirallinen tulos  perustellaan sillä, että se kuvaa yrityksen jatkuvaa toimintaa paremmin. 

Todellisen katteen laskeminen on tärkeä osa sijoitusanalyysiä. Tyypillisesti yrityksen raportoimia lukuja kannattaa korjata ainakin poistamalla kertaluontoiset kulut ja muokkaamalla poistojen suuruus vastaamaan todellisia investointeja. 

MSI:n non-GAAP tuloksesta on poistettu Motorolan splitistä aiheutuvat kulut, liikearvon poistot ja osakekannustinjärjestelmän laskennalliset kulut. Ensimmäisten kahden poistaminen auttaa arvioimaan yritystä paremmin - splitin kulut eivät toistu ja liikearvon poisto ei ole todellinen kulu yritykselle. Kannustimia ei pidä poistaa kuluista - onhan kannustinkin osa palkkamenoja ja tässä tapauksessa noiden optioiden arvo vastaa kahta prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

Keskustele arvosijoittamisesta