Tunnusluvuista

sunnuntai 23. tammikuuta 2011
Sijoitusjutut ovat melkein aina tunnuslukupainotteisia. Tekstissä vilahtelevat P/E, P/B ja P/S -luvut, joista tehdään pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lukijalle jää sijoittamisestä väärä käsitys - oikeasti sijoituspäätöstä ei kannata tehdä pelkkien tunnuslukujen perusteella.

Yrityksen arvo on sen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo plus/miinus suoraan kassavirtaan vaikuttamattomat assetit, kuten eläkevastuut tai ylimääräinen käteinen. Tulevaisuuden kassavirtaan vaikuttavat monet parametrit kuten liiketoiminnan kasvu, marginaalien kehitys, sijoitetun pääoman tuotto. Aika monimutkaista pelkkien tunnuslukujen vertailuun verrattuna?

Tunnusluvut mittaavat yrityksen arvoa suhteessa muihin samanakaltaisiin yrityksiin markkinalla. Periaate on tuttu - näinhän vaikka asuntojen hinnoittelu toimii. Tunnusluvut eivät kuitenkaan kerro mitään markkinan yleisestä hintasosta. Vuonna 2000 suhteellisen halvalta tuntunut ostohinta oli jo 2002 kallis.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta

Sijoittajan ei kannata tuijottaa peräpeiliin. Yrityksen kehitys tulevaisuudessa on ratkaisevan tärkeää sijoituksen onnistumisen kannalta. Tunnuslukuanalyysi toimiikin tyypillisesti niin, että sijoittaja ennustaa yrityksen kehityksen seuraaville vuosille ja arvioi yrityksen hintaa tunnuslujen avulla.  Esimerkiksi, yritys X kasvaa niin nopeasti, että nykyhinnalla ostetun osakkeen P/E on vuonna 2013 vain 4.

Historialliset tulokset auttavat ennusteiden laatimisessa. Tulosten perusteella sijoittaja saa paremman kuvan yrityksen realistisesta tulostasosta talouden eri syklien aikana, pääoman tarpeesta ja sijoitetun pääoman tuotosta. Vapaan kassavirran käyttö on tärkeä mittari yrityksen johdon sijoittajaystävällisyydestä. Hyvä yritys käyttää vapaan kassavirran sijoittajia maksimaalisesti hyödyttävällä tavalla, yleensä joko ostamalla omia osakkeita takaisin, jakamalla osinkoa tai investoimalla tuottavasti.

Tunnusluku on työkalu arvonmääritykseen

Suorien sijoitusten onnistuminen vaatii aina perusteellista analyysia. Sijoitusanalyysin täytyy riittävällä varmuustasolla todistaa:

- Osakkeen hinnoitteluvirhe

- Miksi markkinan käsitys ei pidä paikkaansa

- Katalysti joka korjaa hinnoitteluvirheen 

Tunnuslukujen avulla arvioidaan sijoituksen mahdollista tuottoa, tappiota ja riskejä - tunnusluvut ovat siis työkaluja arvonmääritykseen. 

Sijoituksen onnistuminen riippuu sijoitusanalyysin laadusta. Jos tuota analyysia ei ole tehty tai se on heikkolaatuinen, tunnuslukuanalyysi ei tuo mitään lisäarvoa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti