Swap-indeksiosuusrahasto: taloudellinen joukkotuhoase?

maanantai 31. lokakuuta 2011
4 kommenttia
Swap-indeksiosuusrahasto: taloudellinen joukkotuhoase?Indeksiosuusrahastojen kysyntä on kasvanut viime vuodet huimaa vauhtia, kilpailu rahastoyhtiöiden välillä on kiihtynyt ja markkinoille on tullut valtavasti uusia ja uudenlaisia indeksiosuusrahastoja, jotka sijoittavat osakkeiden ja joukkovelkakirjojen sijasta johdannaissopimuksiin ja joita kutsutaan synteettisiksi. Euroopan Yhteisössä suurin osa synteettisistä rahastoista seuraa indeksiään swap-johdannaissopimuksilla, jotka mahdollistavat indeksin tuoton tarkan toistamisen. Päällisin puolin swap-rahastot vaikuttavat ylivoimaisilta fyysisesti indeksiään replikoiviin vaihtoehtoihin verrattuna: indeksipoikkeama on eliminoitu ja hallinnointikulut ovat pienemmät. Valitettavasti swap-sopimuksiin on piilottettu riskejä, jotka voivat aiheuttaa sijoittajalle merkittävät tappiot. Pahimmassa tapauksessa swap-rahastoissa piilee järjestelmäriski, sillä rahastojen rakenne muistuttaa viime finanssikriisin CDOta.


Valuviallisia ETF-Rahastoja

torstai 20. lokakuuta 2011
0 kommenttia
Valuviallisia ETF-Rahastoja
Läpinäkyvien, yksinkertaisten, likvidien ja kuluiltaan kohtuullisten indeksiosuusrahastojen rinnalle on syntynyt epämääräinen viidakko tuotteita, joihin on leivottu uusia riskejä ja jotka eivät välttämättä enää myyntipuheista huolimatta seuraa indeksiään kovin hyvin. Piensijoittajan kannattaa tarkistaa huolellisesti millaiseen indeksiosuusrahastoon rahansa laittaa.