P/E-Luvusta

perjantai 4. helmikuuta 2011
Sijoitusjutuissa P/E-luku on yleisimmin käytetty yrityksen hinnan mittari. P/E-luvun perusteella suositellaan ostamaan tai myymään ja usein tuo luku on ainoa peruste suositukselle - osake se-ja-se on halpa, koska P/E-luku on paljon alempi kuin pahimman kilpailijan.

P/E-luku ei mittaa monia yrityksen arvoon vaikuttavia parametreja. Sijoittajan on hyvä tietää, mitä P/E-luku mittaa ja mitä ei, sekä millä tavoin lukua tulee käyttää. 

Mitä P/E-luku mittaa?

P/E-luku on osakkeen pörssikurssin ja osakekohtaisen tuloksen suhde. Mitä korkeampi P/E-luku, sitä enemmän sijoittaja joutuu maksamaan osakkeesta suhteessa tulokseen.

Havainnollisempi tapa esittää sama asia on E/P-luku, eli siis osakekohtaisen tuloksen suhde pörssikurssiin. E/P-luvun voi esittää prosenttilukuna, joka mittaa sijoitetulle summalle saatavaa tuottoa prosenttilukuna. Esimerkiksi osake, jonka P/E on 20, tuottaa E/P:n mukaan 5% voittoa sijoitettuun summaan nähden.

Mihin P/E-lukua käytetään?

Teoriassa yrityksen arvo on sen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo. Noiden kassavirtojen ennustaminen vuosiksi eteenpäin on kuitenkin vaikeaa, eikä se useinkaan onnistu riittävällä varmuudella. Siksi yrityksen arvoa arvioidaan tunnuslukuanalyysillä, josta kirjoitin viime viikon blogissa.

P/E-luvulla verrataan yrityksen hintaa muihin vertailukelpoisiin yrityksiin. Pienemmän P/E-luvun omaava yritys  on halvempi, jos yritykset ovat samanlaisia. Toisin sanoen jos kaikki merkittävät yritysten hintaan vaikuttavat parametrit ovat samankaltaiset - vaarallinen oletus joka pitää aniharvoin paikkansa.

Mitä P/E-luku ei mittaa?

Tärkeimmät P/E-luvusta puuttuvat parametrit ovat: yrityksen kasvu, pääomarakenne ja veroprosentti.

Yrityksen velat ja käteisen määrä eivät vaikuta P/E-lukuun, hinta (P) on yksinkertaisesti osakepääoman markkina-arvo. Yritykset A ja B näyttävät P/E-analyysin perustella samalta, vaikka yrityksellä A olisi suuri määrä velkaa ja B:llä taas paljon käteistä. Todellisuudessa yritys B tekee saman tuloksen kuin A huomattavasti pienemmällä pääomalla ja ansaitsisi todennäköisesti korkeamman osakekurssin.

Tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo määritetään DCF-analyysilla. Analyysia varten sijoittaja arvioi kassavirran kasvun ja investointien suuruuden useiksi vuosiksi eteenpäin. Kassavirrat diskontataan nykyarvoon yrityksen pääoman hinnalla. Hyvä yritys tuottaa reilusti pääoman hintaa korkeamman tuoton ja investoi vain kohteisiin, jotka tuottavat pääoman hintaa korkeamman tuoton. P/E-luku ei ota kantaa mihinkään näistä parametreista.

Yrityksiä vertailtaessa veroprosenttien erot vääristävät P/E-analyysin tulosta. Veroprosentit vaihtelevat maasta toiseen ja myös yritysten historiallisista tuloksista riippuen. Yritys, joka on tehnyt edellisinä vuosina tappiota, voi vähentää tappionsa verosta, minkä takia veroprosentti jää pienemmäksi. Kaksi yritystä, joiden tulos ennen veroja on identtinen, voivat näyttää P/E-luvun perusteella aivan erilaisilta, jos veroprosenteissa on merkittävä ero.

Parempi vaihtoehto P/E-luvulle

EV/EBIT-luku suhteuttaa operatiivisen tuloksen koko yrityksen ostohintaan. 

Koko yrityksen ostaja joutuu ottamaan niskoilleen velat, mutta saa samalla käteisen käyttöönsä. Siksi koko yrityksen hinta, eli englanniksi Enterprise value (EV), lasketaan seuraavasti:

EV = Markkinarvo – Käteinen + Velat

Earnings before interest and Tax (EBIT) on yrityksen tulos ennen velkojen korkoja ja veroja. 

EV/EBIT luku huomioi koko pääoman, joka yritykseen on sijoitettu. Koska operatiivisessa tuloksessa ei ole veroja vielä mukana, veroprosentin vaihtelu ei vääristä tuloksia.

Entä kasvu?

Paras tapa huomioida kasvu on arvioida yrityksen kehitys muutama vuosi eteenpäin ja laskea yrityksen EV/EBIT siinä vaiheessa. Kasvun luotettava ennustaminen on tämän prosessin vaikein osa, ei tunnusluvun käyttö.

Tunnuslukuanalyysillä ei kannata ryhtyä laskemaan hirveän pitkälle tulevaisuuteen. Menetelmän epätarkkuuden takia realistinen ennusteen pituus on 1 - 3 vuotta. Sitä pidemmissä ennusteissa kannattaa käyttää DCF-analyysia.

Mihin P/E-luku sitten soveltuu? 

Nopeaan arvioon yrityksen hinnasta ja siihenkin lähinnä siksi, että P/E-luku on yleensä saatavilla ilman että sijoittajan tarvitsee se itse laskea. Kaikissa muissa yhteyksissä kannattaa käyttää EV/EBIT- lukua. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti