Epäselvä tilanne

keskiviikko 23. helmikuuta 2011
Hornbeck Offshore Services (HOS) palvelee öljynporauslauttoja Meksikonlahdella tai ainakin palveli ennen BP:n onnettomuutta viime keväänä. HOS vuokraa aluksia miehistöineen öljy-yhtiölle erilaisiin öljynporausta tukeviin tehtäviin:  öljyn etsintä, lauttojen huoltotyöt, tuotannon tukitoiminnot. Vuokrasopimusten pituus vaihtelee päivästä vuosiin.

HOS on investoinut kalustonsa uusimiseen melkein vuosikymmenen ajan ja sen laivasto on nyt kilpailjoita uudenaikaisempi ja kehittyneempi. Investointiohjelma päättyi viime syksynä ja yrityksen oli tarkoitus rahastaa laivoilla vuosia eteenpäin ennen seuraavan ohjelman aloitusta. Uudenaikaisen laivastonsa ansiosta HOS on pystynyt viime vuosina laskuttamaan yli kaksinkertaisia päivähintoja verrattuna kilpailijoihin.

BP:n öljyonnettomuus pysäytti kuitenkin öljynporauksen Meksikonlahdella. Suuri osa HOS:in aluksista työllistyi onnettomuuden jälkien korjaamisessa ja viime vuosi oli loppujen lopuksi HOS:lle kohtuullisen hyvä. Öljynporaus Meksikonlahdella ei ole käynnistynyt uudelleen, vaikka porauskielto poistettiin jo lokakuussa. Syynä ovat tiukentuneet säännökset - yksikään öljy-yhtiö ei ole onnistunut täyttämään vaatimuksia ja saamaan porauslupaa.

HOS on vastannut tilanteeseen myymällä palveluja Meksikonlahden ulkopuolella. Tällä hetkellä yrityksen 64:stä aluksesta 23:lla on sopimus koko vuodeksi 2011 ja 15 alusta on varastoitu kuivatelakalle. Muita aluksia myydään lyhytaikaisilla sopimuksilla ja niiden käyttöaste on vaihdellut 50 - 75% välillä alkuvuonna. HOS:lla on useita tarjouksia pitkäaikaisista sopimuksista vetämässä.

Kuivatelakointi mahdollistaa kulujen minimoinnin aluksista, jotka ovat ilman vuokrasopimusta, ja on vahvuus HOS:n businessmallissa. Alukset voidaan ottaa nopeasti uudestaan käyttöön, kun kysyntä elpyy.

Investointiohjelman päättymisen takia HOS:n investoinnit ovat seuraavien vuosien ajan lähes pelkästään ylläpitoinvestointeja, suuruusluokkaa 40 - 45 MUSD per vuosi. Veroja yritys ei maksa käytännössä kuin 1 - 1,5 MUSD per vuosi, koska sijoitukset poistetaan nopeutettiin tahtiin, jonka ansiosta kirjanpidollinen voitto saadaan minimiin. Yrityksen lainojen käteiskorko on 48 MUSD vuonna 2011. Yrityksen vapaa kassavirta on käytännösssä EBITDA miinus 90 MUSD.

Yrityksen laivastolla saadaan normaalitilanteessa aikaan 200 - 400 MUSD EBITDA, mikä tarkoittaisi 110 - 310 MUSD vapaata kassavirtaa per vuosi. Enterprise value on 1,32 BUSD, joten osake tuottaa 8% - 23% vapaata kassavirtaa suhteessa koko yrityksen hintaan jos ja kun öljynporaus taas käynnistyy toden teolla Meksikonlahdella.  Jos oletetaan että HOS ei pysty vuokraamaan yhtään lauttaa vuonna 2011 jo myytyjen lisäksi, niin nykyisten sopimusten tuottama EBITDA kattaa investoinnit ja pääomakulut - yrityksen kassavirta kattaa kulut ja pakolliset investoinnin pahimmassakin tapauksessa.

HOS:n hinta on tällä hetkellä halpa Meksikonlahden öljynporaukseen liittyvän epävarmuuden takia. Yhdysvallat on erittäin riippuvainen ulkomailta tuodusta öljystä, eikä sillä missään tapauksessa ole varaa luopua Meksikonlahden öljystä - poraus alkaa uudelleen ennemmin tai myöhemmin. Seuraavien kuukausien tulosta on mahdoton ennustaa, mutta pidemmällä tähtäimellä sijoitus näyttää hyvältä.

Jään odottamaan milloin tilanne palaa normaaliksi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti