Internetinfrastruktuuria Kanadasta

keskiviikko 25. huhtikuuta 2012
Teknologiakupla puhkesi yli kymmenen vuotta sitten ja dotcomien arvostus romahti. Internetin käyttö on kasvanut siitä huolimatta koko 2000-luvun ajan, uudenlaisia liiketoimintamalleja on syntynyt ja mobiilinetti on lyönyt itsensä parin viime vuoden aikana läpi. Monen netin sankariyrityksen osakkeet on taas arvostettu hyvin korkealle. Palvelujen ja applikaatioiden taustalla runkoverkot siirtävät tasaisesti kasvavia datamääriä ympäri maailmaa. Ei kuitenkaan kaikkialle. Länsimaissa haja-asutusalueet joutuvat tyytymään heikompaan palvelutasoon, sillä yhteyksien tarjoaminen ei ole usein kannattavaa tai sitten liiketoimintaa on riittävästi vain yhdelle yritykselle, joka saa käytännössä monopolin. Kanadalainen Axia Netmedia tarjoaa julkiselle sektorille liiketoimintamallia, joka mahdollistaa nopeiden nettipalvelujen (>100Mbps) tarjoamista haja-asutusalueille ilman monopolia.

Axia Netmedia

Axia Netmedia jälleenmyy tiedonsiirtokaistaa ja operoi julkisella rahalla rakennettuja valokaapeliverkkoja. Asiakkaat ovat yrityksiä ja valtion virastoja. Oman arvionsa mukaan Axia kaappaa 25 prosenttia verkkopalveluiden lisäarvosta. Loput 75 prosenttia arvosta jää asiakasyrityksille. Axia on juuri sellainen bittiputki, miksi useimmat teleoperaattorit pelkäävät muuttuvansa. Bittiputkena toimiminen on Axialle erittäin kannattavaa – toisin kuin teleoperaattoreille.Valokaapeliverkon vetäminen on kallista. Yksityisen sektorin investoinnit suuntautuvat ensisijaisesti tiheästi asutetuille alueille, joilla suurin osa asiakaskunnasta asuu. Haja-asutusalueet saavat useimmiten tyytyä hitaampiin yhteyksiin tai yhden tarjoajan monopoliin - kun yksi on rakentanut verkon niin kilpailijoiden business case heikkenee ratkaisevasti. Hitaat ja kalliit yhteydet viivästyttävät uusien palvelujen syntymistä haja-asutusalueille.

Axia tarjoaa ratkaisua, jossa palvelut eivät ole sidottu yhteen yritykseen: runkoverkko rakennetaan julkisin varoin, Axia operoi verkkoa ja jälleenmyy kaistaa kaikille halukkaille täsmälleen samanlaisin ehdoin. Ratkaisu tuo julkiselle sektorille mallin, jossa palvelut on erotettu verkosta ja eivät ole sidottu verkon rakentaneeseen yritykseen. 


Axian Verkot


Alberta: Alberta Supernet
AlueAlberta, Kanada
AsutusHaja-asutusalue
VerkkoProvinssin kattava 101 Gbps valokuituverkko
Omistusosuus100 %
Aktivointivuosi2005
StatusToiminnassa
Sopimus10 vuoden  välein uusittava sopimus,
nykyinen loppuu 6/2015


Alberta Supernet on 13 000 kilometrin pituinen valokaapeliverkko, joka kattaa koko Albertan provinssin Kanadassa. Provinssin hallinto sijoitti 500 miljoonaa dollaria verkon rakentamisen. Poliitikot ovat olleet erittäin tyytyväisiä hankkeeseen ja esittelevät sitä menestystarinana. Hallinnon oma esitys Supernetistä löytyy täältä.

Verkko valmistui 2005. Asiakasmäärät ja kaistan käyttö ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Axia on operoinut verkkoa alusta asti ja myi verkon ajatuksen alun perin Albertan poliitikoille. Verkko on tuottanut Axialle noin 18 miljoonan Kanadan dollarin vapaan kassavirran vuodessa viimeisten parin vuoden aikana.

Alberta Supernet oli Axian ensimmäinen verkko. Supernet onnistui niin hyvin, että siitä on tullut menestystarina, joka kiinnostaa julkisen sektorien päättäjiä kansainvälisesti. Supernet onkin Axialle vahva referenssi, jonka avulla muut hankkeet on myyty.

Kuva. Alberta Supernetin liikevaihto, EBITDA ja nettotulos 2007 – 2011. Luvut ovat miljoonia Kanadan dollareita.
Sopimus verkon operoinnista tehdään 10 vuoden jaksoksi kerrallaan. Nykyinen sopimus on katkolla kesäkuun lopussa 2015. Periaatteessa Albertan hallinto voi siirtää sopimuksen jollekin Axian kilpailijalle tai yrittää pakottaa palvelun hinnoittelua halvemmaksi.

Palvelun siirtäminen kilpailijalle on epätodennäköistä, sillä toimittajan vaihtaminen olisi monimutkaista. Axia on investoinut asiakasliittymiin ja omistaa asiakassuhteet. Molemmat pitäisi siirtää jollain reilulla mallilla uudelle toimittajalle. Albertan hallinto on kehunut julkisuudessa hankkeen onnistuneen loistavasti ja haluavat tuskin riskeerata toimivaa palvelua. Kaiken lisäksi tärkeimmät kilpailijat, joilla on vankka kokemus verkon operoinnista, ovat Kanadalaisia teleoperaattoreita, joita tuskin voi pitää puolueettomina. Axia ei myy muita palveluja kuin kaistaa, eikä siksi kilpaile asiakkaidensa kanssa.

Suurempi riski Axialle on hinnoittelun ehtojen tiukentaminen, mikä kaventaisi marginaaleja. Nykyinen sopimus mahdollistaa sinänsä jo hintojen säätämisen alaspäin, jos marginaalit todetaan kohtuuttoman korkeiksi. Albertan hallinto olisi siis jo voinut vaatia hintojen alentamista, jos uskoisivat hinnoittelun kohtuuttomaksi. Axian marginaalit ovat suurin piirtein samankaltaiset kuin kanadalaisilla operaattoreilla (Tellus, Roger, Bell Canada), joten sinänsä suurta painetta hintojen laskulle ei pitäisi olla.


Ranska: Covage

AlueRanska
AsutusKeskitiheä
Verkko17 alueellista verkkoa
yhdistävä 145 Gbps valokuiteverkko
Omistusosuus50 %
Aktivointivuosi2009
StatusToiminnassa
SopimusUseita 15-20 vuoden sopimuksia. Erääntyvät välillä 2013-2031.
Covage on 3 700 kilometrin pituinen 17 alueellista verkkoa yhdistävä valokaapeliverkko Ranskassa. Verkkoon kuuluu vielä lisäksi nelisen tuhatta kilometria paikallisverkkoa, joka yhdistää asiakkaat runkoverkkoon. Axia omistaa 50% Covagesta ja vastaa verkon operoinnista. Verkko aktivoitiin kokonaan vuonna 2009 ja käyttöaste on kasvanut tasaisesti. Käyttökate kääntyi vuonna 2011 positiiviseksi.

Cube infrastructure fund osti viime vuoden toukokuussa puolet Covage-verkosta ranskalaiselta rakennusjätiltä VINCI:ltä. Ostohinta oli 66 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa on käsiraha ja loput seuraavien kolmen vuoden aikana maksettava tulosriippuva korvaus.  Ostohinta on Kanadan dollareiksi muutettuna 86 miljoonaa, mikä ylittää nykyisen yritysarvon.

Axia arvioi verkon markkinaksi 34 000 yritystä, jotka ovat sadan metrin etäisyydellä Covagen verkosta. Palvelun penetraatio on kasvanut tasaisesti vuoden 2009 puolestatoista prosentista 5,4 prosenttiin. Johto uskoo saavuttavansa 15 prosentin penetraation vuonna 2015 ja että palvelun operointi- ja ylläpitokulut nousevat liikenteen kasvaessa vain hieman viiden prosentin tasolta, eli käyttökatemarginaali kasvaa liikevaihdon kasvaessa.

Kilpailu Ranskassa on paljon kovempaa kuin Albertassa. Pahimmat kilpailijat ovat SFR, Axione ja France Telecomin mobiiliyksikkö Orange, jotka kaikki tarjoavat DSL-teknologiaan perustuvia yhteyksiä. Covagella on nopeita yhteyksiä tarvitseville asiakkaille uniikki ratkaisu, sillä DSL ei pysty siirtämään tietoa yli 100 Mbps siirtonopeudella ja tyypillisesti upload-nopeus on reilusti downloadia hitaampi. Melkein kaikki Covagen asiakkaat ovat yrityksiä. Kovan kilpailun vuoksi liikevaihto kasvaa Ranskassa hitaammin kuin aikanaan Albertassa – suurin osa mahdollisista asiakkaista ei tarvitse yli 100 Mbps nopeutta.

Kuva. Covagen liikevaihto ja EBITDA 2007-2011. Kuvaajassa mukana ainoastaan Axialle kuuluva 50%, eli koko yrityksen tunnusluvut saa kertomalla kuvaajan luvut kahdella.Massachusetts: MassBroadband 123AlueLänsi-Massachusetts, USA
AsutusHaja-asutusalue
Verkko120 kuntaa ja 1400 valtion
laitosta yhdistävä runkoverkko
Omistusosuus100 %
AktivointivuosiEnnuste: 2013
StatusSuunnitteluvaiheessa
Sopimus10 vuoden  välein uusittava sopimus, ensimmäinen sopimus loppuu 2023
Verkko kattaa Massachusettsin osavaltion länsiosan, joka on haja-asutusaluetta. Verkko aktivoidaan 2013 ja tulee olemaan 2 153 kilometriä pitkä ja palvelee 124 kuntaa. Massachusettsin osavaltio on taannut liiketoimintaa julkisilta instituutioilta niin paljon, että toiminta kattaa verkon operointi- ja ylläpitokulut. Voitto syntyy yksityisen sektorin sopimuksista verkon käyttöön.

OpenNet


AlueSingapore
AsutusSuurkaupunki
VerkkoLaajakaistaverkko jokaiseen talouteen Singaporessa
Omistusosuus30 %
Aktivointivuosi2012
StatusOsittain toiminnassa
Sopimus25 vuoden välein uusittava sopimus, ensimmäinen sopimus loppuu 2033

Singaporen hallinto sijoitti 750 miljoonaa Singaporen dollaria kuituyhteyden rakentamiseen jokaiseen kotitalouteen. Verkko on suunniteltu teleoperaattoririippumattomaksi - OpenNet myy kenelle tahansa kaistaa samoilla ehdoilla. Verkosta oli aktivoitu ensimmäisen kvartaalin lopussa 80 prosenttia ja koko verkko aktivoidaan kesäkuun loppuun mennessä.

Axia omistaa OpenNetistä 30 prosenttia ja loput ovat Singapore Telecommunicationsin (30%), Singapore Press Holdingsin (25%) ja SP Telecommunications Pte Ltdn (15%) omistuksessa.

Kuva. OpenNetin liikevaihto, EBITDA ja nettotulos 2009-2011.


Xarca Oberta


AlueKatalonia, Espanja
AsutusKeskitiheä
Verkko105 kuntaa yhdistävä runkoverkko
Omistusosuus50 %
Aktivointivuosi2011-2014
StatusOsittain toiminnassa
Sopimus20 vuoden sopimus, joka loppuu 2030
Verkko kattaa Kalatalonian maakunnan Espanjassa. Katalonian hallinto käyttää 253 miljoonaa euroa verkon rakentamiseen ja ylläpitoon kahdenkymmen vuoden aikana. Hallinto takaa Axialle asiakkaiksi 1 040 virastorakennusta sadassaviidessä kunnassa. Verkosta 40 prosenttia aktivoitiin viime vuoden lopussa.


Arvostus

Axian yritysarvo on 76 miljoonaa Kanadan dollaria (kurssilla 1,54).

Alberta Supernet tuottaa 22 miljoonan dollarin käyttökatteen (EBITDA). Verkko vaatii noin miljoonan dollarin verran vuosittaisia ylläpitoinvestointeja ja veroja on maksettu 2,8 miljoonaa, joten verkko tuottaa vapaata kassavirtaa noin 18 miljoonaa vuodessa. DCF-analyysin perusteella Alberta Supernetin jäljellä olevan sopimuksen 2005-2015 arvo on noin 48 miljoonaa Kanadan dollaria. Uuden sopimuskauden 2015-2025 arvo on noin 72 miljoonaa. Tuon pidemmälle en mahdollista arvoa huomioi, koska viidentoista vuoden kuluttua saatetaan olla jo siirtymässä seuraavaan runkoverkkoteknologiaan.

Cube infrastructure fund osti viime vuoden toukokuussa puolet Covage-verkosta ranskalaiselta rakennusjätiltä VINCI:ltä. Ostohinta oli 66 euroa, josta 30 miljoonaa on käsiraha ja loput seuraavien kolmen vuoden aikana maksettava tulosriippuva korvaus. Kanadan dollareiksi muutettuna ostohinta on 39-86 miljoonaa dollaria.

Haarukoin Axian arvoa kolmella skenaariolla:

Minimi
  • Albertan hallinto päättää siirtää Supernetin operoinnin kilpailijalle kesäkuussa 2015
  • Covagen arvo on Cuben ostohinnan alarajalla

Normaali
  • Alberta Supernetin sopimus uusitaan, tosin hintoja leikataan 10 prosenttia.
  • Covagen arvo on Cuben ostohinnan keskivälissä
  • Rakenteilla olevat verkot tuottavat yhdessä 5 miljoonan Kanadan dollarin vapaan kassavirran 2015 lähtien.

Maksimi
  • Alberta Supernetin sopimus uusitaan.
  • Covagen arvo on Cuben ostohinnan maksimissa.
  • Muut verkot tuottavat yhdessä 10 miljoonan Kanadan dollarin vapaan kassavirran 2015 lähtien.
Axian arvo eri skenaarioissa:

Kuva. Axian arvo minimi, normaali ja maksimi -skenaarioissa. Nykyinen yritysarvo on
merkitty katkoviivalla.
Axian reilu aliarvostus johtunee viime vuosien kovista investoinneista, jotka ovat painaneet tulosta. Investointitarve on jo vähentymässä ja kaikki verkot aktivoidaan vuoteen 2014 mennessä. Verkkojen aktivoituminen rupeaa näkymään tuloksessa toden teolla ensi vuodesta alkaen, mikä todennäköisesti korjaa aliarvostuksen - Axian katalyytti on verkkojen aktivoituminen.

Pysyvän pääoman menetyksen riski näyttää epätodennäköiseltä, sillä minimiskenaariossakin yrityksen arvo on suurin piirtein nykyisen yritysarvon suuruinen.

Lopuksi

Analyysini osakkeen arvosta on karkealla tasolla. Aliarvostus on ilmiselvä, eikä sen löytämiseen tarvita monimutkaisia ennusteita. Sijoitan vain ilmiselvästi väärin hinnoiteltuihin erikoistilanteisiin, joten tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Aliarvostuksen etsiminen monimutkaisten mallien ja ennusteiden perusteella on virhealtista, sillä syötteitä ei voi määrittää kovin tarkasti.

It is better to be approximately right than precisely wrong.

Huonolla Suomella:

On parempi olla suurin piirtein oikeassa kuin täsmälleen väärässä.

Käytin tavoistani poiketen DCF-analyysia. Useimmiten pyrin arvioimaan, miltä tärkeimmät tunnusluvut näyttävät katalyytin toteuduttua ja miten markkina todennäköisesti hinnoittelee osakkeen. Axian kohdalla tunnuslukuanalyysia on kuitenkin vaikea soveltaa, koska sopimusten uusiminen luo epäjatkuvuuskohtia ja koska verkkoja ei voi hyödyntää ikuisesti. Esimerkiksi minimiskenaariota, jossa Alberta Supernet -liiketoiminta katkeaa 2015, olisi hankalaa arvioida tunnusluvuilla. Oletin myös, että verkkojen käyttöikä on noin 20-30 vuotta, minkä jälkeen ne korvataan tulevaisuuden teknologialla. Analyysissa Axian arvoksi verkkojen käyttöiän umpeuduttua on arvioitu nolla, mikä on pessimistinen oletus - terminaaliarvon käyttö olisi nostanut arvoa reilusti lasketusta.

Halpa arvostus suojaa pysyvän pääoman menetyksen riskiltä. Vaikka Supernetin sopimus loppuisi vuonna 2015, niin muihin osiin jää riittävästi arvoa perustelemaan nykyisen pörssikurssin. Samoin jos Covage jostain syystä epäonnistuisi täysin, niin kovin suurta tappiota tuskin on luvassa jos Supernetin sopimus vain jatkuu. Suuri tappio vaatisi sekä Supernetin sopimuksen katkaisemista, että Covagen epäonnistumista täysin, mikä on erittäin epätodennäköistä.

Axia suunnittelee sijoittavansa 18 miljoonaa Kanadan dollaria MassBroadband, OpenNet ja Xarca -verkkoihin seuraavien kolmen vuoden aikana. Huomioin investoinnin DCF-analyysissä alkuinvestointina. Minimiskenaariossa nuo verkot tuottavat riittävästi kattamaan sijoitetun pääoman kustannuksen, muttei enempää, eli sijoitusten nykyarvo on nolla. Kaikissa verkoissa julkinen hallinto takaa riittävästi liiketoimintaa kattamaan verkon operointi- ja ylläpitokulut. Minimiskenaarion tuloksen saavuttaminen vaatii siis jonkin verran liiketoimintaa tuon takuun päälle.

Internetkaistan tarve kasvaa vielä pitkään. Palvelut siirtyvät pilveen, jota käytetään netin läpi. Musiikin, TV:n ja videoiden jakelu siirtyy vauhdilla nettiin. Älypuhelimet ja tabletit ovat tiiviisti kiinni netissä. Axian liiketoimintaa siivittää siis siirtyminen digitaaliseen jakeluun ja palvelujen siirtyminen pilveen. Kerrankin arvosijoitus, jonka liiketoiminta-alue kasvaa vauhdikkaasti!

Kaiken kaikkiaan Axia Netmedian osake tarjoaa asymmetrisen sijoitustilaisuuden - osakkeen arvo on kurssiin nähden vähintään kaksinkertainen ja pysyvän pääomanmenetyksen riski on pieni. Ostin Axiaa salkkuuni.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blogi.arvosijoittaja.fi -sivustolla esitettävä informaatio ei ole tarkoitettu osto- tai myyntisuositukseksi. Sijoituspäätökset tulee tehdä henkilökohtaisten arvioiden ja riskianalyysien perusteella. blogi.arvosijoittaja.fi-sivuston omistaja ei ota vastuuta mistään välillisistä tai välittömistä rahallisista tappioista, jotka ovat aiheutuneet sivustolla julkaistusta tiedosta. blogi.arvosijoittaja.fi-sivuston omistaja ei ota vastuuta julkaistun tiedon oikeellisuudesta tai siinä esiintyvistä virheistä. blogi.arvosijoittaja.fi -sivuston omistaja ei ota vastuuta linkeistä muille sivustoille. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus päivittää tietoja tai poistaa sivustolla olevia tietoja milloin tahansa.

65 kommenttia:

TT kirjoitti...

Mitäs kautta muuten sijoitat noihin ulkomaisiin yrityksiin ja minkälaista palkkiota maksat? Minkäslaisista säilytysmaksuista on kyse?

Arvosijoittaja kirjoitti...

Käytän saksalaista discountbrokeria. Asuin vuosia Saksassa ja avasin tilin alunperin siellä. En halua mainostaa tässä brokerin nimeä, koska a) en tiedä miten tilin avaus onnistuu Suomesta käsin, b) käyttöliittymä ja käyttäjän tuki ovat saatavilla vain Saksan kielellä.

Maksoin komissiota noin 0,25% ja säilytys ei maksa mitään.

Brokerini veti todennäköisesti välistä valuutanvaihdossa. Kaupassa Euro/CAD-kurssi oli 1,304. Yahoon mukaan sen päivän Euro/CAD-kussi oli 1,3117. Kurssien ero on suurempi kuin laskutettu komissio. Tarkan deltan laskeminen vaatisi kuitenkin vielä vertailua ostohetkellä vallinneeseen kurssiin.

Lisäksi Axain spreadi näyttäisi olevan kahden prosentin luokkaa.

Mikko Kosonen kirjoitti...

Kiitos analyysistasi. Näitä kirjoituksiasi on mukava lukea. Nyt itsekkin yhtiöön pari iltaa tutustuttuani ostin sitä vähän salkkuun mausteeksi.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Kiitos!

Olen itse kiinni Axiassa vielä pienehköllä positiolla (2,5% koko pääomasta). Suunnitelmana on kasvattaa positiota, kun uudet verkot saadaan aktivoitua ja niiden kontribuutio alkaa näkyä tuloksessa.

Zimbo kirjoitti...

Axian tulos tuli eilen
- Myynti +3%
- Kulut -4%
- Operatiivinen voitto tuplaantui

Albertassa menee hyvin, Ranskakin etenee, mutta Singaporessa SingTel ottaakin Opennetin voitot ainakin parilta vuodelta.

Olin toivonut, että Covage kääntyisi voitollisemmaksi nyt kun tuo 5% penetraatio on selvästi ohitettu.

Conf. callin mukaan penetraation Ranskassa oli 7.2%. 5%:n penetraation jälkeen kulujen ei pitäisi enää nousta.

Kysyntää palvelulle löytyy. Opennet asentaa 2500 liittymää viikossa kun kysyntä on 3000 - 5000.

Opennet joutuu maksamaan vuosittain SingTel:lle vähintään 55 SGD = 44 mCAD alkaen huhtikuusta 2013 toimittajasuhteesta.

Tämän takia voitto tippuu 2013 ja palautuu nykytasolle vasta kuin penetraatio on yli 50%. Nyt asiakkaita on n. 150 000 joten voisi kiristää sitä asennustahtia. Ikävä kyllä SingTel hoitaa asennuksen ja on samalla Opennetin kilpailija :-) Jos hemmot saavat viikossa 2500 yhteyttä päälle, niin 50%:n penetraatio saavutetaan 2.7 vuoden kuluttua.

Confassa kysyttiin mistä Opennet saa tarpeeksi rahaa SingTel maksuihin. Vastaus: Opennet tulee todennäköisesti tuottamaan tarpeeksi rahaa, jos raha ei riitä omistajat maksavat firmaan lisää rahaa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Singaporen sotkussa on ikävintä, ettei johto ole kertonut tuosta 55 MSGD:n potista aiemmin. Kävin läpi viimeisen vuoden raportit, eikä niistä löytynyt sanaakaan tuosta maksusta SingTelille. Myöskään SingTelin viime vuoden heinäkuun 22 regulatory filingia asiasta ei löydy mistään. Löysin FT:stä maininnan, jossa kerrottiin että SingTel yhtiöittää verkkoassettinsta CityNet-nimiseen firmaan muttei mitään muuta.

Haluaisin ymmärtää tuliko tuo 55 M maksu myös johdolle yllätyksenä vai onko se ollut koko ajan tiedossa? Kumpikaan vaihtoehto ei ole mairitteleva. Ensimmäinen kyseenalaistaa kompenssin ja toinen avoimuuden.

Sinänsä OpenNetillä ei ole hirveästi vaikutusta valuaatioon.

Euroopan kulujen kasvaminen johtuu todennäköisesti Katalonian verkon rämppäyksestä. Kulujen nuosua Covagessa 5%:n jälkeen ei voi tarkistaa raportista, koska erittely puuttuu.

Ranskan valtio on varannut 2 miljardia euroa kuituverkkojen rakentamiseen. Hollandella oli ilmeisesti kuituverkkojen rakentaminen vaaliohjelmassa, joten vaalitulos on ainakin lievästi positiivinen Covagelle.

Valtion diili SFR:n ja France Telecomin kanssa jättää 40% Ranskan kuluttajista noiden 2 miljardin investointien ulkopuolelle. Tuo kaksikko aikoo rakentaa kuituverkkoa, eikä halua julkista kilpailijaa sotkemaan. En tiedä paljonko Axian verkosta on tuolla 40% alueella, joten vaikutusta nykyverkolle on vaikea arvioida. Uusille investoinneille päätös lienee positiivinen, sillä Covagen investoinnit suuntautuvat alueille, joita SFR ja FT eivät aio palvella.

Minun näkökulmastani kaikki muu raportissa oli suurinpiirtein odotettua paitsi tuo 55 MSGD kuvio, sillä johdon toiminta ei ole tavalla tai toisella kohdallaan. Nyt täytyy seurata tarkkaan, miten tilanne kehittyy.

Zimbo kirjoitti...

Huomasin, että Orange tarjoaa 100Mb optisia nettiyhteyksiä hintaan 23.9€ http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/comparer-offres-internet.aspx?fibre=O

Vilkaisin huvikseni keitä ovat Covagen asiakkaat. http://www.covage.com/page/les-clients-de-nos-reseaux-39.html

Useat isot operaattorit: Free, SFR, Bouygues ja Orange business services ostavat kaistaa Covagelta + joukko pieniä paikallisia operaattoreita.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Axia jälleenmyy valokaapelikaistaa, eikä tarjoa itse palveluja kaapelin päällä. Kaistan myyminen operaattoreille on siis Axialle perusbusinesta.

Valueplay kirjoitti...

Itsekkin olen tätä seuraillut... Ajattelisin että jos jää odottelemaan verkkojen aktivoitumista ja tulosvaikutusta niin voipi olla että sitten on jo myöhäistä ostaa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Ajoitus on ikuinen ongelma. Ostaminen sen jälkeen kun katalyytti on lähtenyt toteutumaan laskee sijoituksen riskiä ja lyhyntää pitoaikaa, minkä ansiosta pääoma olisi firmassa kiinni vain sen "parhaan ajan". Hinta saattaa valitettavasti karata käsistä jo hyvissä ajoin ennen katalyytin toteutumista, kun muutkin löytävät tilaisuuden.

Oma strategiani on kasvattaa positiota asteittain. Olen tällä hetkellä Axiassa kiinni 2,5 prosentilla salkun pääomasta. Tarkoitus olisi kasvattaa 5 - 10 prosenttiin, jos yritys kehittyy sijoitusteesini mukaan.

Viimeisessä kvartaaliraportissa julkistetut uudet investoinnit Ranskaan olivat pettymys, minkä vuoksi en kasvattanut positiota.

Pi kirjoitti...

Kuten kommentoit twitterissä, Axia myi Xarxa Oberta -verkkonsa. Myyntihinnaksi mainitaan 5,3 miljoonaa euroa. Kuitenkin Q1/13-katsauksessaan Axia mainitsee että "At March 31, 2013, Axia invested $6.0 million (€4.6 million) in Xarxa Oberta." Miten on mahdollista että myyntihinta on noin alhainen suhteutettuna pari kuukautta aiemmin tehtyyn jätti-investointiin? Vai jääkö minulta ymmärtämättä jokin oleellinen juttu?

Arvosijoittaja kirjoitti...

Xarca toteutuu pienempänä kuin alun perin oli sovittu Katalonian aluehallinnon kanssa. Keskushallinto nimittäin myi yllättäen osan aluehallinnon Xarcalle lupaamasta liiketoiminnasta Telefonicalle, mitä sotkua Axia selvitteli viime vuonna. Tuota taustaa vasten irtautuminen voi olla ihan järkevä veto.

Lehdistötiedote kertoo, että 5,3 miljoonaa on:

Proceeds from the Transaction represent Axia's
equity and shareholder investment in Xarxa with interest up to the time of close.

Kokonaisinvestointi lienee 4,6 miljoonaa euroa, eli loput on korkoa. Aika surkea kompensaatio, mutta Xarcan verkko meni aika lailla mönkään.

Axia tosiaan kertoo Q1-raportissaan, että:

At March 31, 2013, Axia invested $6.0 million (€4.6 million) in Xarxa Oberta. Now that the revised agreement has been finalized, Axia and Imagina will review their respective financial commitments for Xarxa Oberta.

Oletan että lauseessa on virhe ja että tarkoitus olisi ollut kertoa, kuten Q4-raportissa:

To date, Axia has invested €4.6 million in Xarxa Oberta. Axia and Imagina will review their respective financial commitments in respect of Xarxa Oberta after the revised agreement with government is finalized.

Olen lähettänyt tästä kysymyksen Axialle. Saa nähdä, mitä vastaavat.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Sain tällaisen vastauksen Axialta:

-----------

Alan asked me to respond to your question.

At March 31/13 Axia had invested a total of Euro 4.6 million in Xarxa, that total investment did not change from Dec 31/12 to Mar 31/13.

-------

Eli edellisessä kommentissa esittämäni arvaus piti paikkansa.

Pi kirjoitti...

Iso kiitos selvityksestäsi! Axia on mielestäni erittäin lupaava sijoitus ja olen kiitollinen sinulle siitä että olet sen löytänyt ja esitellyt blogissasi. Olet mainio tekemään löytöjä ja luen blogiasi hyvin mielelläni.

Zimbo kirjoitti...

Axian Q2 raportoidaan tiistaina.

Tulos huononee reippaasti Q1:een verrattuna koska Opennet alkaa maksaa Singtelin maksuja. Axian osuus näistä on 3m ja se tipauttaa EBITDAa 35%:lla Q1:tä alemmaksi, 8,3:sta noin 5,5 milliin.

Axian raporteissa Opennettiä ei kuitenkaan lasketa EBITDA:an mukaan, mutta Covagen EBITDA lasketaan tuplana. Lisäksi he vaihtoivat kirjanpidon IFRS:ään vuoden vaihteessa ja myös tilivuosi muuttui. Lievästi sanottuna sekavaa. Axian tulosten vertailu vaatiikin niin paljon työtä, etten usko monien piensijoittajien jaksavan vaivautua.

Tulos tulee näyttämään raportissa paljon paremmalta, veikkaan että he raportoivat 3-5% nousua EBITDAan QoQ ja 130-140% nousua YoY, kun todellinen YoY nousu on 40-50%.

EPS kuitenkin romahtaa Q1:stä (0,1) ellei Axia ei säädä sitä poistoilla paremmaksi. Ehkä joku pelästyy ja osakkeita saa alennuksella :-)

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q2-tuloksesta:

Axia Netmedia alkaa siirtyä investointivaiheesta tuottojen keräämiseen.

Covagen kassavirta on saavuttanut tason, jolla tytäryhtiö pystyy rahoittamaan omat investointinsa ilman apua emoyritykseltä. Mittavaan osingonmaksuun Covagesta emoyhtiöille on tosin vielä 1-2 vuotta matkaa.

OpenNet saavuttaa nykyään kolmanneksen Singaporen kotitalouksista. Kassavirta on vahva, mutta kiistanalainen sopimus SingTelin ja Singaporen kaupungin välillä siirtää kaiken vapaan kassavirran SingTelille. Axian mielestä SingTelin sopimus rikkoo OpenNetin osakassopimusta, minkä vuoksi Axia on haastanut SingTelin oikeuteen.

Xarca Obertan myynti (7,2 MCAD) toteutunee johdon arvion mukaan syyskuun puolivälissä.

Albertan verkon sopimuksen jatko vuoden 2015 kesällä on vieläkin auki. Albertan hallinto tutkii tarvitseeko sopimus kilpailuttaa ja miten se onnistuisi käytännössä. Verkko on ilmeisestikin sidottu niin tiukasta Axiaan, että kilpailutuksen toteuttaminen voi olla käytännössä vaikeaa. Tällä hetkellä kolme neljännestä Albertan liikevaihdosta tulee julkiselta sektorilta. Kilpailutus koskee ainoastaan julkisen sektorin osuutta.

Johto kertoo Axian aloittavan osingon maksun heti, kun osinkoa voidaan kestävästi maksaa. Pidemmällä aikavälillä osa rahoituksesta on tarkoitus hoitaa joukkovelkakirjoilla oman pääoman sijaan. Joukkovelkakirjojen liikkeellelasku onnistuu todennäköisesti vasta, kun Albertan verkon jatko Axialla on valmistunut tai kun Covage alkaa maksaa merkittävää osinkoa.

Kaiken kaikkiaan hyvä kvartaali.

Zimbo kirjoitti...

Johdon aikaisemman ohjeistuksen mukaan Covage tuottaa n. 7mCADia EBITDAa, kun penetraatio on 15%. Laskin tämän tapahtuvan 1Q16. Tämä tarkoittaa 11%:n EBITDA kasvua per kvartaali.

Covagen EBITDA on kuitenkin kasvanut vuodessa 15% per kvartaali. Jos tämä meno jatkuu, niin 7m EBITDA saavutetaan vuotta aikaisemmin jo 13%:n penetraatiolla.

Mielestäni firman arvo on nyt kaksinkertainen sen hintaan nähden, vuoden kuluttua kolminkertainen ja kahden vuoden kuluttua nelinkertainen. Siis jos kaikki etenee suurinpiirtein kuin nyt ja Albertan soppari pysyy vaikkakin selvästi alemmalla hinnalla.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Axia ilmoitti tänään myyvänsä sijoituksensa OpenNetin SingTelille. Myyntihinta on 38,1 SGD, mikä omien laskelmieni mukaan on yhtä suuri kuin Axian kokonaisinvestointi OpenNettiin. Jos tuo pitää paikkansa, niin Axia myy investointinsa nollatuotolla?

Lähetin kysymyksen kokonaisinvestoinnin suuruudesta Axian johdolle.

Zimbo kirjoitti...

Tässä diilissä on jotain erikoista. Myös Singtel myy osakkeensa samalle ostajalle, kuten kaikki muutkin. http://www.finanznachrichten.de/pdf/20130822_174902_Z74_2D8F4C05F08B172748257BCF00313EE1.1.pdf

Onkohan tämä SingTelin oikeusjutun ratkaisu? Nyt Singtel ei enää ole iso omistaja ja pääkilpailija samaan aikaan (tosin se omistaa 25% osan Opennetin ostajaa tämän jälkeenkin).

Joka tapauksessa Axia saa diilistä 31 mCAD, joka on 46% sen markkina-arvosta. Voisivat ostaa osakkeita takaisin.

Arvosijoittaja kirjoitti...

SingTel omistaa CityNetin. OpenNet siirtyi siis SingTelille halvalla.

Veikkaan että muut osakkaat ovat joutuneet huomaamaan, että mahdollisuudet oikeusvoittoon ovat hatarat.

Zimbo kirjoitti...

Tämä on loistava uutinen SingTelille, mutta ikävä Axialle. Opennet on lähtenyt hienosti käyntiin ja tulevaisuus näyttää hyvältä.

Osakkeen nousu eilen voi johtua kahdesta syystä:
- Osakkeet ovat iloisia kun Axia pääsee irti projektista
- Omistajat luulevat diiliä hyväksi Axialle

Myynnin ja osakkeen nousun jälkeen mcap on 111mcad ja kun siitä vähentää Opennetistä saadun 31m, niin EV on noin 80 (-50% Covagen velasta, ei mukana). Jos Opennet myynti tapahtuu q3:n loppuun mennessä, niin 4Q EV/EBITDA ilman Opennettiä on alle 3 (w/ Opennet 2,7).

EV/EBITDA ei kuitenkaan tipu niin kivasti kuin aikaisemmin kuin Opennetin kasvu on poissa. Vain Covage kasvaa merkittävästi (jätin Mass123:n upsideksi), joten 4Q14 EV/EBITDA on tippunut vain 2,5:een (w/ Opennet 2,0) koska siinä välissä iskee Albertan uusi soppari, jonka uskon jatkuvan alempaan hintaan. Sen jälkeen Covage on jo niin iso, että sen kasvava EBITDA jyrää Axian muut pisnekset ja EV/EBITDA 4Q/15 on 1,7 (w/ Opennet 1,5)

Opennetin myynti hidastaa kasvua 1-2 vuoden ajan. Sen jälkeen Opennetin penetraatio olisi jo ollut yli 70%, jolloin kasvu tyssää.

Mielestäni kauppa tiputti Axian arvoa. Opennetistä olisi pitänyt saada 10mcad enemmän, jotta tilanne olisi pysynyt ennallaan.

(Yahoon numerot ovat mielestäni väärin, siellä EV= 60 ja Mcap = 67,84)

Arvosijoittaja kirjoitti...

Yahoo väittää osakkeita olevan 37,9M, kun niitä on tosiasiassa 62,4M ulkona.

Oma laskelmani yritysarvosta:

Kurssi 1,79
# Osakkeet 62 400
Markkina-arvo 111 696
Käteinen 1 781
Xarcan myyntihinta 7 200
OpenNetin myyntihinta 31 000
Velka 2 019
Yritysarvo 73 734

SingTelin kiistelty sopimus antoi SingTelille 75% OpenNetin liikevaihdosta. EBITDA:n osuus OpenNetin liikevaihdosta oli Q1: 74% ja Q2: 71%. Eli siis voidakseen maksaa SingTelin maksun ja sen jälkeen osinkoja muille osakkaille OpenNetin operatiivisen vivun olisi pitänyt nostaa kannattavuutta vielä rutkasti.

Kirjoitin Q2-tuloksesta että

"kiistanalainen sopimus SingTelin ja Singaporen kaupungin välillä siirtää kaiken vapaan kassavirran SingTelille"

Jos sopimus olisi pysynyt voimassa, OpenNetin arvo Axialle olisi ollut lähes nolla. Tulkitsin kaupan itse niin että osakkaat heittivät pyyhkeen kehään. Jos oikeusjuttu näytti hävityltä, niin Axia muutti nollan arvoisen omistuksen 31 miljoonaksi Kanadan dollariksi, eli yhtiön arvo kasvoi, vaikka hintaan ei voikaan olla tyytyväinen.

Arvostusta voi ajatella vaikka siten, että Albertan jäljelläolevan sopimuskauden arvo on noin 30 MCAD ja Cube osti aikanaan oman puolikkaansa Covagesta hintaan 39-86 MCAD. Eli Axian minimiarvoksi saadaan:

69-116 MCAD

Todellisuudessa tilanne lienee paljon parempi, sillä:

- Albertan sopimuksesta ainakin osa jatkuu ja lisäksi yksityisen sektorin asiakkaiden määrä kasvaa hiljalleen julkisen sektorin ohella.

- Covage on vuoden 2011 (jolloin Cube osti osuutensa) jälkeen siirtynyt investointivaiheesta verkon pyöritykseen ja nyt on selvää että hanke on onnistunut. Arvo on tällä välin kasvanut rutkasti. Kaiken lisäksi kattavan kuituverkon hankkiminen näyttäisi olevan suurten operaattorien strategiassa, mikä voi tarkoittaa Axian ostoa.Zimbo kirjoitti...

Tämä heppu asuu Albertassa ja omistaa Axiaa http://reminiscencesofastockblogger.com/2013/08/26/the-thesis-has-changed-but-i-remain-long-axia-netmedia/

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q3-tuloksesta:

Axian investoinnit alkavat kantaa hedelmää. Covagessa on enää jäljellä 2-3 miljoonaa euroa investointeja. Albertan sopimusta jatkettiin samoin ehdoin viisi vuotta. Johdon mielestä sopimus on todennäköisesti pysyvä, eli sitä jatketaan vuoden 2018 jälkeenkin.

Verkoista enää Massachusetts on rakenteilla. Se avataan Q1/2014. Johto arvioi liiketoiminnan kattavan verkon kulut Q1/2015.

Nykyisellä penetraatiolla Covage ja Alberta tuottavat investointivaiheen päätyttyä noin 13 MCAD vapaata kassavirtaa vuodessa, mikä tarjoaa 12 prosentin tuoton yrityisarvoon verrattuna. Kaiken lisäksi molempien asiakasmäärät kasvavat vielä. Erityisesti Covagn vapaa kassavirta kasvanee vielä reilusti muutaman seuraavan vuoden aikana.

Johto päättää, mitä käteisellä tehdään, kunhan OpenNetin myyntihinta 31 MCAD on saatu. Lienee aika todennäköistä, että Axia aloittaa osingonmaksun.

Osake on yhä halpa.

Zimbo kirjoitti...

Minua ärsytti aluksi Covagen tuloksen huonontuminen. Olin mallintanut sen kauniin nousevaksi 15%:n kasvulla per kvartaali ja sitten EBITDA menee tippumaan :-)

En tajua miten johto voi olla noin varma sopimuksen jatkumisesta viiden vuoden kuluttua. He eivät yleensä esitä vahvoja mielipiteitä. Kuulostaa siltä, että heillä on joku yhteisymmärrys Albertan kanssa siitä, että kilpailuttamista ei enää tehdä. Sitä ei voine kertoa julkisesti.

Covagen liikevaihto kasvaa vielä vuosia. Penetraatio on vasta 10% ja kasvaa 2% vuodessa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Albertan sopparin selvitys lienee päätynyt tulokseen, ettei realistista vaihtoehtoa Axialle ole tarjolla. Tarjoajaksi ei voida ottaa operaattoria, koska operaattori ei millään voi olla neutraali runkoverkon tarjoaja. Verkonhan on tarkoitus tarjota platformi, jolla kaikki tarjoajat voivat vapaasti kilpailla.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Axian johto ilmoitti aloittavansa osingonmaksun. Osinko on 0,0125 CAD / osake / kvartaali. Osinkotuotto ei ole vielä kummoinen (2% / vuosi).

Johto päätti muutama viikko sitten aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman. Johto osoittaa mielestäni selkeästi että nyt kun yritys siirtyy investontivaiheesta nauttimaan sijoitusten tuloksista, niin omistajia ei unohdeta.

Hyvältä näyttää!Zimbo kirjoitti...

Nämä herrat ovat valinneet Axian ykkösosakkeekseen ja odottavat 50c:n erikoisosinkoa http://watch.bnn.ca/#clip1061720 (tieto L.Sigurd:lta)

Arvosijoittaja kirjoitti...

Käteisen palauttaminen on hyvä uutinen, mutta näkisin mielelläni Axian aloittavan myös uuden verkkoprojektin.

Axian track record verkkojen rakentamisesta on houkuttelevan hyvä. Verkkojen rakentaminen on riskialtista, eikä aloitusvaiheessa voi varmasti tietää onnistuuko projekti. Hankkeiden riskiprofiili on kuitenkin erinomainen. Projektien epäonnistuessa ainakin tähän mennessä on saatu sijoitetut rahat takaisin korkojen kanssa. Eli siis onnistuessa Axia saa vakaan ja pitkäaikaisen kassavirran ja epäonnistuessa ainakin osan sijoitetusta rahasta takaisin.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Axia julkaisi strategisen suunnitelmansa tänään:

- 30 MCAD lisäinvestoinnit Albertan verkkoon. Rahoitus: 20 MCAD lainaa, 10 MCAD käteistä.

- Covageen lisäinvestointeja 20-30 MCAD arvosta seuraavien neljän vuoden aikana.

- Covage pyrkii kasvattamaan palvelun penetraation 15-20 prosenttiin (tällä hetkellä 10%). Penetraation kasvu ei juurikaan nosta kustannuksia, vaan näkyy lähes kokonaan kassavirran kasvuna.

- Covage on päässyt vaiheeseen, jossa toiminta maintenance capexin jälkeen tuottaa vapaata kassavirtaa ja rahaa voidaan palauttaa emoyhtiöön silloin kun kasvuinvestointeja ei ole.

- Axia aloitaa osingon maksun (0,125 CAD / osake) ja ostaa omia osakkeitaan takaisin 10 MCAD:illä.

Mielestäni suunnitelmassa merkittävintä on se, ettei uusia verkkoja enää pyritä rakentamaan, vaan yritys siirtyy hyödyntämään olemassaolevia. Tämä tarkoittanee että kasvu alkaa olla ohi ja yritys siirtyy palauttamaan pääomaa omistajille.

Zimbo kirjoitti...

Q4 ja 2013 tulos on ulkona. Axia etenee kuin juna: Alberta jyskyttää rahaa tasaiseen tahtiin ja Covagen EBITDA kasvoi 30% qoq. Juuri kuten teesi ennusti.

Mielenkiintoista oli sijoitussuunnitelma. Olisin halunnut rahoista suurimman osan itselleni alliarvostettujen osakkeidensa takaisinostojen muodossa, mutta Axia haluaa käyttää rahat laajentamaan kahta parhaiten onnistunutta projektiaan valitsemalla projekteja 15% ROIC periaatteella. Axia on yli 15% aliarvostettu, joten sijoitukset tarvitsevat hyvät perusteet. Osakkeiden osto ei vaadi aikaa ja on halpaa päinvastoin kuin projektien suunnittelu.

Rankassa Axia haluaa tarjota valikoituja isoja projekteja joiden tuleva liikevaihto on moninkertaisesti Axian nykyinen, projektit yksittäisinä ovat 10-35% Axian liikevaihdoista. Ei kuulosta huonolta idealta, mutta maksaa 20-30m$.

Albertassa heput haluavat laajentaa verkkoaan lupaaville aluille. Tähän tarvitaan 20m$ lainaa .

Lisäksi hemmot varaavat 10m$ muihin projekteihin.

He myös aloittivat juuri osingon (0,5%) ja ostavat takaisin osakkeitaan kuten aikaisemmin. Osakkeiden takaisinostoja on viime vuonna tehty puolella miljoonalla, mutta oikeus olisi viiteen milliin nykykurssilla.

Rahat jäivät johdolle, jolla voi olla hyviä suunnitelmia sen varalle. Suunnitelmia syntyi koko potille kun se tuli. Miksei suunnitelmia toteutettu aikaisemmin? Toisaalta suunnitelmat ovat kannattavan liiketoiminnan jatkoa alalla, jolla hinnat ovat nousussa.

Covagea ei tulla ostamaan lähiaikoina, ainakaan vuoteen. Kuitufuusioissa hinnat ovat nousseet ja kaupanteko hiljentynyt.

CEO Art Price ei markkinoi. Hän vähän suomalaistyyppinen insinöörimäinen faktojen jyystäjä, joka luo ainakin minuun luottamusta :-) Hepulla tuntuu olevan firman asiat hallussa.

Pidän osakkeet

Zimbo kirjoitti...

Albertan halvin 25M hinta ei huokuttele: 69$/kk + 199$ asennus http://www.axia.com/plans

Oma 8M nettini on 23€/kk.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q4-tuloksesta ei ole paljoa uutta sanottavaa. Liiketoiminta kehittyy odotetusti ja Axia siirtyi viime vuoden lopulla investointivaiheesta tuottovaiheeseen. Pääomarakenne muuttuu nyt kun pankista saa rahaa halvalla. Bank of Montreal myönsi viiden vuoden 20 MCAD lainan alle neljän prosentin korolla.

Johto kertoi harvinaisen selvästi, mihin seuraavien 3-4 vuoden vapaa kassavirta käytetään. Kannattaa huomata, että johto esitti arviot liiketoiminnan vaatimista investoinneista seuraavina vuosina, mutta kertoi pääoman palautuksesta vain mitä nykyiselle kassalle tapahtuu.

Jaettavissa oleva raha:

40 MCAD Kassa
+ 20 MCAD lainaa
+ 100-150 MCAD kassavirtaa 2014 - 2018
= 160-210 MCAD

Investoinnit:

20 MCAD Albertan runkoverkko
10 MCAD FTTP Albertaan
20 - 30 MCAD Covage

= 50 - 60 MCAD

Eli jaettavaa 2014 - 2018 (ennen veroja) on 100 - 150 MCAD, eli melkein nykyisen markkina-arvon verran.


Arvosijoittaja kirjoitti...

Zimbo: Toronton pörssissä Axian vaihdon arvo nykyurssilla on noin 280 kCAD / päivä. 10 MCAD valtuutus vastaa lähes kahden kuukauden koko vaihtoa. Epäilen ettei edes 10 MCAD arvosta pysty ostamaan vuoden aikana NCIB:llä, ellei kurssi sitten nouse merkittävästi.

Suuremmat ostot täytyisi toteuttaa joko tenderinä tai isona blokkina pörssin ohi.

En usko että teknologiayrityksen kannattaa lopettaa investoinnit kuin seinään ja ruveta vaan ostamaan omia osakkeita. Verkon kehittyminen on kuitenkin tärkeä pointti sekä Albertan hallinnon soppareita neuvotellessa että todennäköisesti myös Ranskassa.

Pi kirjoitti...

Kiitos taas uusista tilanneanalyyseistä! Tilanne näyttää lähivuosiksi hyvältä.

Netti on varmastikin yhä yleistyvä ilmiö Kanadassa ja Ranskassa. Onko teillä käsitystä siitä, kuinka iso osa netinkäytön kasvusta tulee tulevaisuudessa esim. Axian operoimista lankaverkoista ja kuinka paljon teleoperaattorien operoimista langattomista verkoista? Jossakin vaiheessa tullaan nähdäkseni väistämättä tilanteeseen, jossa lähes kaikki tiedonsiirto tapahtuu langattomasti, ja tällöin Axia ei ole vahvoilla. Tuo tilanne on toki vielä kaukana, mutta kuinka kaukana langallisen netin kysynnän huippu on, eli milloin lasku alkaa? Onko se muutaman vuoden vai yli kymmenen vuoden päässä?

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Pi: langaton verkkoliikenne kulkee tukiasemasta lähtien lankaa pitkin.

Suurten teleoperaattorien strategiassa on nykyään "triple play", eli siis kännykkä, TV ja netti kaikki IP-verkon päällä. Uudet palvelut vaativat verkolta paljon aiempaa enemmän kaistaa. Riittävän runkoverkkokapasiteetin varmistaminen on kaikkien isojen strategiassa. Esimerkiksi Vodafone on pari viime vuoden aikana juuri tuosta syystä ostanut Cable & Wirelessin (UK), Kabel Deutschlandin (Saksa) ja viime kvartaalissa Espanjasta firman jonka nimeä en muista.

Axian verkoissakin kulkee kännykkäliikennnettä.

Zimbo kirjoitti...

Axia saa suosituksia: http://www.mideasttime.com/axia-netmedia-pt-raised-to-c3-30-at-national-bank-financial-axx/99274/

Zimbo kirjoitti...

Q1 ei mennyt täysin putkeen. Albertassa meni 1,5mUSDia optisen verkon myynnin käynnistämiseen ja Covagen EBITDA polki paikoillaan. Tämän takia Q1 EV/EBITDA = 6,8 ja ttm EV/EBITDA 5,9.

Teesi on yhä täysin kasassa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Kurssireaktio oli hämmästyttävä. Pörssikurssi oli eilen ajoittain jopa 10% alhaalla. Tulostason lasku on kuitenkin lähes varmasti kertaluonteinen.

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Q1-tuloksesta:

Massachusettsin verkko alkaa olla valmis. Nyt siirrytään asiakkaiden haalimiseen. Johto ennustaa verkon kääntyvän voitolliseksi ensi vuoden alussa.

Covage on siirtymässä investointivaiheesta tuottovaiheeseen. Investointitarve pienenee kvartaali kvartaalilta. Palvelun penetraatio on vähän yli kymmenen prosenttia. Johto uskoo pääsevänsä 15-20 prosentin penetraatioon lähivuosien aikana, mikä melkein tuplaisi liikevaihdon ja moninkertaisi tuloksen, sillä toiminnalla on vahva operatiivinen vipu.

Pohjois-Amerikan tulos laski usean kertaluontoisen kulun vuoksi.

60°North Investments kirjoitti...

Mielenkiintoinen uutinen/huhu. 220-290mCAD myyntihinta, kun Axian arvioima replacement cost on 290mCAD ja Axian investoinnit verkkoon vajaan 100mCAD. Jos saavat myytyä lähellä 300mCAD niin olisin tyytyväinen, sillä Covagen arvon kipuaminen 300mCADiin kasvun kautta kestäisi useamman vuoden mitä luultavimmin (EV/EBITDA 8 kertoimella 300mCAD vaatii 37mCAD EBITDAn).

Arvosijoittaja kirjoitti...

Halvalla menisi.

Suurille operaattoreille valokuituverkot ovat tällä hetkellä strateginen assetti. Kaikki tarjoavat "triple playtä": puhelin, netti ja TV.

Myyminen replacement costiin kuulostaa sulalta hulluudelta. Sen korvaavan verkon rakentaminen nimittäin vie vuosia.Zimbo kirjoitti...

Axia on aiemmin sanonut Covagen olevan mielenkiintoinen ostokohde jne. Johdolla lienee halu irrottautua kun homma on hoidettu. Minun mielestäni nyt on liian aikaista. Covagen vipu on juuri vääntymässä päälle. Parin vuoden kuluttua hinta on tupla.

Axialla on lisäksi kädet täynnä käteistä.

Zimbo kirjoitti...

Vinci osti Cubelta puolet Covagesta 66:lla 2011. Firman arvo on noussut 78 milliä kolmessa vuodessa. 18% per vuosi.

Zimbo kirjoitti...

Siis 200MEur myyntihinnalla

Arvosijoittaja kirjoitti...

Tuli vielä mieleen että tämän keskustelun replacement cost perustuu Axian omaan arvioon. Axiahan ei ole suinkaan sijoittanut Covageen 145 M, vaan tuohon hintaan on laskettu kaikenlaista muuta mukaan.

Joka tapauksessa replacement costiin tai sen alle myyminen olisi käsittämätöntä. Ei vaan ole täysin selvää että Axian arvio on oikeasti replacement cost. Voi olla että se on vaan pyyntihinta mahdollisten ostajien suuntaan.

Axian tulos ja konffa ovat 12.8. Siellä varmaan kuullaan tästä jotain.

Puolet 290 MCAD:istä on lähes Axian markkina-arvon suuruinen. Jos Covagen arvo > 300 MCAD, niin osaketta pitäisi ostaa lisää.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä mieltä Q2 raportista? Ei mainittu mitään Covagen myynnistä, joten tais olla vaan huhu.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q2-tuloksessa ei ole oikeastaan mitään yllättävää. Covage kasvaa odotettua tahtia ja johto investoi juuri niin kuin aiemmin kertoivat. Covagen myyntikin osoittautui uutisankaksi.

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Q3-tuloksesta ei ole juuri sen enempää sanottavaa kuin edellisestäkään. Liikevaihto kasvaa, operatiivinen vipu levenee ja johto palauttaa rahaa omistajille. Sijoitusteesi siis jatkaa toteutumistaan.

Anonyymi kirjoitti...

Axia investoi:
http://www.newswire.ca/en/story/1471265/axia-s-covage-wins-fibre-to-the-home-network-in-seine-et-marne

Kommentteja?

Arvosijoittaja kirjoitti...

Axia etenee strategiansa mukaisesti. Covagen strategia on ollut jo pitkään laajentaa businesta FTTH-alueelle ja laajentaa runkoverkkoa, kun tilaisuuksia avautuu.


Anonyymi kirjoitti...

Mielipiteitä Ancoran kirjeestä Axian johtokunnalle?
http://www.marketwatch.com/story/ancora-advisors-sends-letter-to-chairman-and-ceo-of-axia-netmedia-corporation-axx-cn-recommending-exploration-of-strategic-alternatives-2015-02-10

Anonyymi kirjoitti...

Sai nyt ainakin vähän eloa osakkeeseen. Buy out jossa ostanaja on johto ja/tai suurimmat omistajat tarkoittaa joskus sitä ettei ostajalla ole intressiä maksaa täyttä hintaa. Toivottavasti ei tässä tapauksessa...

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Ancora näyttäisi olevan samaa mieltä kanssani siitä, että osake on reilusti aliarvostettu.

Pörssikurssi on tuplaantunut tämän jutun julkaisuhetkestä. Eli kyllä yhtiön positiivinen kehitys on näkynyt kurssissakin, toisin kuin Acora väittää.

Axian johto saattaa hyvinkin olla salkkuuni paras. Yksityistämistransaktio tarkoittaisi todennäköisesti pakkomyyntiä jollain preemiolla. Pitäisin osakkeeni mieluummin.

Nyt on iso omistaja ilmaissut mielipiteensä. Katsotaan mitä johto sanoo seuraavassa analyytikkokonferenssissa.

Anonyymi kirjoitti...

Ancora (= DiSanto) sai hallituspaikansa. Katsotaan parin viikon päästä mitä seuraavaksi...

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q4-tuloksessa ei ollut oikeastaan mitään kovin yllättävää. Axia puksuttaa eteenpäin suunnitelmien mukaisesti.

Kanadan dollarin vahvistuminen kätkee jonkin verran Covagen kasvua. Covage kasvatti liikevaihtoaan, joka syntyy Euroissa, vuoden aikana 18%. Kanadan dollareihin muutettuna tuo on vain 6% Euron vaihtokurssin heikkenemisen vuoksi.

Analyytikkokonferenssissa ei puhuttu Ancorasta mitään. Olis varmaan pitänyt soittaa itse ja kysyä.

Pi kirjoitti...

Q1-tilanteen voisi kai kiteyttää samalla tavalla kuin edelliset kvartaalit: liikevaihto kasvaa oletetulla tavalla, mutta viivan alle ei edelleenkään jää mitään. Tällä kerralla asiaan vaikutti vahva dollari, tasaisin valuuttakurssein olisi kai pientä voittoa voinut syntyä.

Mitä mieltä olette? Aiemmissa kommenteissa Arvosijoittaja totesi, että on Ancoran kanssa samaa mieltä siitä, että osake on reilusti aliarvostettu. Mikä on käsityksesi Axian tuloksesta vuoden tai kahden kuluttua, olettaen että laajentuminen jatkuu nykyisellä tahdilla? Entä pitemmällä tähtäimellä?

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Q1-tuloksesta (myöhässä):

Axia palauttaa pääomaa omistajille ja investoi sekä Covagen että Albertan verkkoihin. Massachusettsin verkko on aktivoitu, ensimmäiset asiakkaat on kytketty ja asiakkaita haalitaan.

Covage kasvaa kovaa tahtia. Euromääräinen kasvu oli liikevaihto +13% ja EBITDA +22%. Kanadan dollarin vahvistuminen kätkee kehityksen Axian tuloksessa.

Ancoraa ei mainittu sanallakaan MD&A-dokumentissa. Epäilen että Covagen arvon realisoimiseksi etsitään ratkaisua, mutta mitään muuta todistetta epäilylleni en löydä kuin Ancora mukanaolo. Covagehan on todellisuudessa vahvasti kasvava teknologiayritys, joka toimii teleoperaattorien strategioiden avainalueella. Euromääräisenä mitattuna ja listattuna Covage voisi saada melkoisen arvostuskertoimen.

Pi:lle sellainen kommentti, että tulos on väärä mittari tässä tapauksessa. Poistot ovat suhteettoman suuret verrattuna Axian runkoverkkojen todellisiin ylläpitoinvestointeihin. Axiahan on rakentanut viime vuosina verkkonsa ja se on suurelta osalta kertaluontoinen investointi.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q2-tuloksesta:

Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja EBITDA 28 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kanadan dollari on vuoden aikana vahvistunut Euroon verrattuna. Ilman valuuttakurssien muutosta Axian liikevaihto kasvoi 8,5% ja EBITDA

Axia jatkaa verkkojensa kehittämistä pala palalta, marginaalit ja asiakasmäärät kasvavat kvartaali kvartaalilta.

Olen mielelläni kiinni tässä osakkeessa vielä pitkään.

Pi kirjoitti...

Covage voitti uuden urakan:

http://ir.axiafibrenet.com/investors/news/news-details/2015/Axias-Covage-Wins-Large-FTTO-Network-in-Grand-Lyon/default.aspx

Rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa, kestää arviolta 27 kuukautta, ensimmäisiä tuloja odotetaan 2017. Viiden vuoden aikana Axian kontribuutioksi kaavaillaan korkeintaan 11M euroa.

Tällaisia tiedotteita lienee luvassa lisää jatkossa, kun Covage panostaa laajentumiseen.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q3-tuloksesta:

Axia kasvatti liikevaihtoaan 17% edellisvuoteen verrattuna. EBITDA pysyi suurin piirtein viime vuoden tasolla. Syynä joukko kertaluonteisia menoeriä ja Albertan verkon jatkokehitykseen liittyviä kuluja.

Axia on siitymässä uuteen vaiheeseen. Uudet verkkoinvestoinnit suuntautuvat kotitalouksien yhdistämiseen kuituverkkoon. Verkot julkisen sektorin ja yritysten yhdistämiseen alkavat olla valmiita sekä Albetassa että Ranskassa. Niissä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman monta asiakasta olemassaoleviin verkkoihin.

Kuluttajabusiness vaatii massiiviset investoinnit. Axia on perinteisesti rahoittanut investointinsa omalla pääomalla ja vapaasta kassavirrasta. Axian johto arvioi että Covage pystynee hankkimaan vierasta pääomaa järkevään hintaan. Neuvottelut ovat käynnissä. Todennäköisesti omaa pääomaa tarvitaan silti lisää, mikä on omistajalle aina huolestuttavaa.

Massachusettsin verkon toiminta on vielä tappiollistta. Johto arvioi saavuttavansa nollatuloksen ensi vuoden puolivälissä.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Axia kertoi juuri että johto on sopinut yrityksen yksityistämisestä. Omistajille tarjotaan 4,25 CAD osakkeelta, eli 49% preemio osakkeen eilisen pörssikurssin päälle.

http://ir.axiafibrenet.com/investors/news/news-details/2016/Partners-Group-Agrees-to-Acquire-Axia-for-425-per-Share-in-Going-Private-Transaction/default.aspx

Arvosijoittaja kirjoitti...

Myin omani pois, kun kurssi pomppasi markkinan avautuessa 4,20 CAD:iin.

Vähän jäi haikea olo. Olen seurannut tätä yritystä nyt nelisen vuotta ja olisin pitänyt osakkeita mielelläni vielä pitkään.

IB:n mukaan keskiostohinta oli 1,4 CAD, joten ihan mukava tuotto jäi taskuun etenkin kun tämä oli salkkuni suurin positio (yli 10%).

Zimbo kirjoitti...

Sama fiilis.

Olen lukenut raportit, kuunnellut konfat, laskenut mallit ja alkanut luottaa firmaan joka etenee kuin juna kohti korkeampaa arvoa.

Kiva tehdä mahtava voitto, mutta vähän kuin eroaisi kaverista.

Pi kirjoitti...

Itselläni Axian osuus salkussa oli pienempi kuin Arvosijoittajalla, mutta tein kuitenkin rahallisesti merkittävän, useamman sadan prosentin voiton tällä sijoituksella. Haluaisin kiittää lämpimästi Arvosijoittajaa tämän sijoituskohteen löytämisestä ja siitä kirjoittamisesta, sekä myös muita tämän kirjoituksen kommentoijia, Zimbolle erityismaininta! Kiitosten lisäksi myös isot onnittelut teille!

En ole kovinkaan hyvä itse kontribuoimaan analyysillä, mutta ajattelin, josko tässä yhteydessä voisin vinkata firmasta, joka voisi olla mielenkiintoisessa käännekohdassa: Radcom (RDCM). Yhtiö ei peräpeiliin katsomalla ole mitenkään erityisen hyvä tai halpa, mutta eteenpäin katsottuna sille on avautumassa uusi markkina teleoperaattoreiden digitalisoitumisen myötä. Radcom on voittanut ensimmäisen suuren luokan operaattorin (ilmeisesti AT&T) tekemän kilpailutuksen, ja voi voittaa lisää jatkossa. Seeking Alphassa on sekä valaisevia conference calleja että yksityissijoittajien kirjoituksia. Kirjoitan tämän pienenä yrityksenä tarjota jotain takaisin teille, jotka olette niin suuresti auttaneet muun muassa minua sijoituspohdinnoissani. Ja varmuuden vuoksi haluan samalla esittää pahoitteluni, jos Radcom ei sijoitusmielessä miellytäkään teitä.

Lähetä kommentti