Asta Funding

lauantai 10. joulukuuta 2011
Asta Funding
Asta Fundingilla (ASFI) on melkein markkina-arvonsa verran käteistä eikä penniäkään velkaa. Kolmen seuraavan vuoden vapaa kassavirta tulee olemaan vähintään markkina-arvon suuruinen. Paperilla firma näyttää kuitenkin velkaantuneelta ja heikosti kannattavalta, eikä pelkkiä numeroita tuijottava sijoittaja eksy tutkimaan firmaa. Herra Markkinalta onkin jäänyt huomaamatta, että Asta Funding tarjoaa mahdollisuuden tuplata rahat parin vuoden sisällä ja pysyvän pääoman menetyksen riski on erittäin pieni. Asta Funding tarjoaa parhaan tuotto/riski –suhteen kohteista, joita olen tutkinut tänä syksynä.

Taustaa
 
Asta Funding ostaa ongelmasaatavia, joista suurin osa on luottokorttivelkoja. Tyypillisesti saatavien arvo on kirjattu nollaan, koska alkuperäinen omistaja ei ole onnistunut karhuamaan rahojaan. Asta maksaa saatavista muutaman prosentin nimellisarvosta ja kerää vielä jonkin verran rahasta takaisin. Tuotoilla rahoitetaan juoksevat kustannukset ja ostetaan lisää saatavia.

Liiketoiminta pyöri mukavasti vuoden 2008 finanssikriisiin saakka. Kriisin aikana Astan saatavaportfolioiden tuotto heikkeni dramaattisesti ja yritys joutui kirjaamaan alas portfolioiden arvoja merkittävästi. Kriisin jälkeen ongelmasaatavien markkinalle on ilmestynyt uusia ostajia ja hinnat ovat nousseet merkittävästi. Astan johto ei lähtenyt kilpalaulantaan mukaan, vaan on sijoittanut ainoastaan riittävän tuottaviin tilaisuuksiin, minkä takia Astan saatavaportfolion kirjanpitoarvo on pienentynyt 546 miljoonasta 122 miljoonaan. 

Astalla on käteistä 105 miljoonaa dollaria. Johto on päättänyt ostaa omia osakkeita 20 miljoonalla dollarilla ja sijoittaa uuteen liiketoiminta-alueeseen. Palaan yritysostoon vielä tässä jutussa, sillä suuri yritysosto on aina riski.

Astan tilinpäätöstiedot antavat täysin väärän kuvan yrityksen tilanteessa: sekä kirjanpitoarvo että liiketulos näyttävät paljon todellista heikommilta.

Astalla näyttäisi olevan 74 miljoonaa dollaria velkaa

Asta Funding osti vuonna 2007 kolmellasadalla miljoonalla portfolion, jota yritys kutsuu Great Senecaksi. Sijoitus epäonnistui surkeasti. Finanssikriisi iski kuluttajiin ja saatavista saatiin ennätyksellisen vähän kerättyä takaisin. 

Merkittävää tämän tarinan kannalta on se, että Asta Fundingin johto osti Great Senecan lainarahalla, neuvotteli lainan vakuudeksi vain ja ainoastaan nuo saatavat sekä yhtiöitti portfolion tytäryhtiöön. Tytäryhtiöllä on tällä hetkellä 74 miljoonaa velkaa jäljellä Great Senecan ostosta ja portfolio tuottaa noin 14 miljoonaa dollaria kassavirtaa vuodessa.

Kuva. Taseen 74 miljoonan dollarin velka kuuluu tosiasiassa "Great Seneca"-tytäryhtiölle. Velan vakuutena on kirjanpitoarvoltaan 81 miljoonan saatavaportfolio. Asta Fundingilla ei ole portfolion lisäksi muita vastuita velan suhteen, minkä takia yritys on käytännössä velaton. Tosiasiassa Astalla on ainoastaan kuuden miljoonan dollarin verran vierasta pääomaa 171 miljoonan dollarin varoja vastaan.

Velka yhdistetään emoyhtiön tasetietoihin Yhdysvaltain GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) mukaan, koska Asta Funding omistaa tytäryhtiön sataprosenttisesti. Emoyhtiöillä ei ole velan suhteen kuitenkaan muita vastuita kuin tytäryhtiöön siirretyt saatavat. Jos saatavien kassavirta ei riitä velkojen maksamiseen, yritys voi hankkiutua velasta eroon luovuttamalla saatavat pankille. Great Senecan minimiarvo on siis nolla ja parhaassa tapauksessa positiivinen – Asta Fundingilla ei ole penniäkään velkaa.

Taseesta puuttuu miljardien arvosta saatavia

Saatavien arvoksi kirjataan taseeseen niiden ostohinta, joka on useimmiten vain 3-4 prosenttia nimellisarvosta. Asta Funding saa kuitenkin keskimäärin kerättyä takaisin ostohintaa enemmän. 

Saatavat jaetaan kirjanpidossa kahteen ryhmään: interest accounting ja cost accounting. Ensimmäisen ryhmän saataville arvioidaan takaisinkarhuamisaika, joka on tyypillisesti 2-3 vuotta ja jonka sisällä 100 prosenttia kirjanpitoon merkitystä velasta on karhuttu takaisin. Saatavien tasearvosta tehdään joka kvartaali poisto arvioidun takaisinkarhuamisajan perusteella kunnes saatavien arvo taseessa on nolla. Kerätyistä varoista tuloksi merkitään ainoastaan poiston ylittävä määrä. Esimerkiksi jos poiston suuruus on 300 000 ja rahaa karhutaan 400 000 tuhatta, niin tuloksi merkitään 100 000. Asta Funding pystyy useimmiten keräämään takaisin keskimäärin 130-140 prosenttia ostohinnasta.

Toisen ryhmän saatavien tuottama kassavirta vähennetään suoraan saatavien kirjanpitoarvosta kunnes arvo kirjanpidossa on nolla. Vasta sen jälkeen kassavirta merkitään tuloksi.

Kuva. Asta Funding karhusi 64 miljoonan dollarin verran 1-9/2011, mistä 27 miljoonaa kerättiin saatavista, joiden kirjanpitoarvo on nolla. Puolet kerätyistä varoista kirjataan tuloksi.


Koska Asta onnistuu karhuamaan enemmän kuin saatavien ostohinnan verran, yritys saa tuloa saatavista, joiden arvo taseessa on nolla.


Liikevoitto näyttää todellista pienemmältä

Saatavien tasearvon poisto on laskennallista, eli yritykselle ei muodostu niistä todellisia kuluja. Asta ajaa liiketoimintaa alas, minkä takia uusiin saataviin ei tarvitse investoida. Laskennallinen poisto on siis tosiasiassa puhdasta kassavirtaa.

Osakkeen arvostus

Yritysarvo päivän osakekurssilla 7,86 dollaria on:

Markkina-arvo                   115 miljoonaa
-          Käteinen                             105 miljoonaa
-          Great Seneca                     vähintään nolla

= korkeintaan 10 miljoonaa

Vapaa kassavirta 2011 on yli neljäkymmentä miljoonaa dollaria, minkä takia hupaisasti vuoden 2011 FCFF/EV on suurempi kuin 400 prosenttia. 

Vapaa kassavirta vähenee, kun saatavia saadaan kerättyä. Silti vuodelle 2012 voi turvallisesti olettaa yritysarvoon nähden moninkertaista kassavirtaa.

Pysyvän pääomanmenetyksen riski

105 miljoonan dollarin käteisläjä rajaa mahdollista tappiota tehokkaasti. Johto voi aina päättää palauttaa pääomaa osakkaille, jos Herra Markkina ei suostu arvostamaan osaketta järkevästi. Kun käteistä on lähes koko markkina-arvon verran ja lisää tulossa kovaa vauhtia vielä parin vuoden ajan, yritys voisi halutessaan palauttaa koko markkina-arvon verran rahaa sijoittajille. Sen takia oikeastaan ainoa todellinen riski on mahdolliset johdon sijoittajille epäsuotuisat päätökset tai virheinvestoinnit. Ensimmäinen lienee epätodennäköinen, koska johto omistaa 28 prosenttia osakkeista ja on siksi samassa veneessä muiden sijoittajien kanssa.  Jälkimmäistä sietää miettiä, sillä johtohan on etsimässä uutta liiketoiminta-aluetta ostettavaksi. Yrityksen arvo laskee, jos ostoksesta maksetaan ylihintaa. 

Asta Fundingin johto on tehnyt viime vuosien aikana kohtuullisen hyviä päätöksiä. Finanssikriisin jälkeen saatavien hinnat ovat nousseet ja johto on päättänyt siksi jättää sijoitukset väliin ja säästää pääomaa parempiin kohteisiin – kuulostaa kovin samankaltaiselta kuin Buffettin näkemys vakuutusten tarjoamisesta. Great Senecan osto oli virhe, mutta pankin kanssa neuvotellut lainasopimuksen ehdot siirsivät riskin käytännössä pankille. Molempien perusteella johto näyttäisi olevan taitava sijoitusten valinnassa. Jos sijoitus kuitenkin epäonnistuu, niin se heikentää Asta Fundingin arvoa, mutta tuskin niin paljoa että arvo laskisi edes lähelle nykyistä markkina-arvoa.

Pörssikurssin katalyytit

Asta Funding ostaa omia osakkeitaan takaisin 20 miljoonalla dollarilla seuraavan vuoden aikana, mikä vähentää osakkeiden määrää 15-20 prosenttia. Suuret ostot voivat hyvinkin nostaa pörssikurssia.

Uuden liiketoiminta-alueen ostaminen muuttaa yrityksen tilinpäätöstiedot helpommin tulkittaviksi ja selkiyttää Asta Fundingin tulevaisuutta, mikä voi parantaa osakkeen arvostusta.

Lopuksi

Asta Fundingin todellinen arvo on konservatiivisesti arvioituna vähintään kaksinkertainen nykyiseen markkina-arvoon verrattuna ja sijoituksen riski näyttää pieneltä. Tunnistamani katalyytit toteutunevat aika todennäköisesti, mutta vaikutus osakkeen arvostukseen ei ole varmaa. Pieni pysyvän pääoman menetyksen riski ja johdon sitoutuminen pääoman palautukseen osakkaille kompensoivat mielestäni katalyyttien suhteellista heikkoutta riittävästi.

Ostin position Asta Fundingin osakkeita salkkuuni.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

36 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos analyysistä! Ostin lappua luettuani Barel Karsanin ja Frak Voisinin kirjoitukset osakkeesta keväällä (ilman itsenäistä tutkimusta). Tässä tuli paljon tuttua asiaa, mutta näihin pariin muuhun verrattuna kirjoitit hyvin selkeästi ja helposti ymmärrettävästi.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Vdell: Kiitos linkeistä!

Asta Fundingista on tosiaan paljon mielipiteitä tarjolla netissä. Toisten mielipiteiden lukeminen on mielestäni hyvä tapa sparrata omaa teoriaa, minkä takia olen käynyt läpi myös nuo yllä olevat.

Sumzero julkaisi vastakkaisen mielipiteen:

http://www.sumzero.com/postings/4489/guest_view

Sumzero on yksi laadukkaimmista siteista ja kommunityn jäsenet arvostelivat postin korkealle. Olen silti sitä mieltä, että SumZeron postaaja on väärässä. Arvostelu perustuu pitkälti vertailuun samankaltaisiin yrityksiin, mikä ei huomioi ollenkaan sitä, että Asta Funding on purkamassa nykyistä liiketoimintaansa. Lisäksi postaaja ei ole huomannut, että Asta Fundingilla ei ole muita vastuita velkojen suhteen kuin Great Seneca -portfolio. Tuo viimeinen lapsus on yllättävä, koska tieto löytyy viimeisen kvartaaliraportin ensimmäiseltä sivulta ja johto kertoo siitä myös viimeisessä analyytikkokonferenssissa.

Piensijoittajalle ei ole tarjolla mitään järkevää tapaa ostaa osakeanalyysiä. Yllättävästi kohtuullisen hyvää analyysia löytää seuraamalla blogeja, kommunityjä ja yksittäisiä taitavaksi todettuja postaajia.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Adreno: Kiinnostavaa! Onko sinulla jotain muuta salkussa, joka voisi kiinnostaa minua?

Anonyymi kirjoitti...

Tuolla Barel Karsanin blogissa oli seuraavanalinen kommentti:

"There's very little, if any, similarity between a payday loan business and a debt collections business. Asta Funding was a value investment when it was trading for $3.xx two years ago. It is no longer. Revenue has diminished greatly and even though it would appear they have a large cash balance, it is important to know how that came about. They received a tax refund because of large impairment charges that forced them to turn a certain portfolio back over to the entity in which it originally purchased it from. The tax refund was in excess of $45 Million. Such a refund is a one time occurrence and should not be mistaken as a positive. They had to diminish their value by a few hundred million in order to receive the tax refund therefore, their value has diminished over the years. Management has rarely done anything it said it would do. Currently, they've issued a stock repurchase plan. This isn't the first time they've done that. The problem, however, is that they don't follow through with it. They'll buy a few shares back here and there but I can't recall a time in which they've bought the amount that they've stated was their intentions. There are friends and family members listed on the company payroll - some as "consultants". After the recession when a viable business could get a loan for less than 5% interest, the company decided to take a loan instead from a family owned private entity at the rate of 10% and they took their sweet time paying it back. When shareholders were losing money on their investment, management was charging shareholders 10% finance charges. "

Oletko tutkinut, että onko näissä väitteissä perää?

Arvosijoittaja kirjoitti...

Kyllä:

1. 45 miljoonan dollarin tax refund: pitää paikkansa.

Asta sai tuon verran palautusta Q2/2010. Mielestäni sillä, mistä nykyinen rahaläjä on saatu ei ole sijoitusteesin kannalta hirveästi merkitystä (niin kauan kuin raha on hankittu rehellisesti:)).

2. Rahan lainaus toimivalle johdolle 10 prosentin korolla vaikka Asta olisi saanut rahaa muualta halvemmalla: ei pidä paikkaansa.

Astasta 28 prosenttia omistava Sternin perhe lainasi toukokuussa 2008 8,2 miljoonaa firmalle, mutta tilanne oli erilainen kuin mitä postaaja antaa ymmärtää:

- lainan korko oli 6,25 prosenttia

- lainan status oli subordinated, eli Sternit olisivat saaneet omansa takaisin vasta muiden velkojien jälkeen

- laina maksettiin bullettina takaisin vuoden 2010 alussa

- Asta oli menossa konkurssiin. Firmalla oli vuonna 2008 yli 100 miljoonaa revolving-luottoa, jonka antanut pankki vaati lisää vakuuksia, joita firmalla ei ollut antaa.

Tulkitsin itse tuon lainan niin, että Sternin perhe pelasti firman konkurssista antamalla lainaa erittäin kohtuullisilla ehdoilla.

3. Astan johto teeskentelee ostavansa osakkeita takaisin, mutta ostaa vain nimellisen määrän

Postaaja näyttäisi olevan sitä mieltä, että Asta Fundingin johto ei ole sijoittajaystävällinen, vaan yrittää kusettaa sijoittajia. Itse en ole löytänyt moiselle näyttöä ennemminkin johto on mielestäni selvinnyt kohtuullisen hyvin finanssikriisistä.

Ostan uusista kohteista yleensä pienen position (1-2% koko salkusta) ja kasvatan hiljalleen, kun saan teoriaani tukevia todisteita. Ostin Astaa kahden prosentin verran ja kasvatan seuraavien parin kvartaalin aikana 5-6 prosenttiin, jos a) hinta ei karkaa käsistä, b) johto tosiaan ostaa osakkeita takaisin, c) yritysosto on järkevä.

Asta raportoi Q3-tuloksen keskiviikkoiltana, joka on ensimmäinen tarkastuspiste.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä mieltä uudesta Joint Venturesta?

Arvosijoittaja kirjoitti...

En ole vielä ehtinyt kaivella riittävästi, että osaisin kommentoida suuntaan tai toiseen. Palaan asiaan kun olen ymmärtänyt ton uuden sijoituksen paremmin.

Astan business on aika karseilla alueilla. Pääbusiness on kertaalleen jo konkurssiin menneiden luottokorttivelkojen karhuaminen takaisin. Uusi alue on jenkkien "personal injury"-oikeusjuttujen rahoittaminen ennen kuin asiasta on saatu oikeuden päätöstä tai settlementtiä:)

Anonyymi kirjoitti...

Tässä eräs kirjoitus uudesta "aluevaltauksesta": http://www.frankvoisin.com/2012/01/04/asta-funding-shifts-focus-to-far-riskier-strategy-asfi/

- vdell

Arvosijoittaja kirjoitti...

Frank Voisin arvelee, että personal injury -oikeusjuttujen voittotodennäköisyyden arviointi on vaikeampaa kuin luottokorttivelkojen. Frankin mielestä jo kertaalleen konkurssiin menneiden luottokorttivelkojen uudelleenkarhuamisen onnistumistodennäköisyyttä on helpompi arvioida. Jutussa ei esitetä dataa väitteen tueksi.

En ole ehtinyt tosissani etsiä löytyykö tuollaista dataa jostakin.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusjuttujen voittotodennäköisyyttä ei voi mitenkään validisti arvioida. Ihan pelkkää arpapeliä jutun asianosaispiirin ulkopuoliselle.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Päätin odottaa Q4-tulosta ja kuunnella yrityksen johdon selostuksen kaupasta ennen kuin päätän mitä teen.

Astan johto on tehnyt aiemmin kohtuullisen hyviä päätöksiä ja johdolla on paljon omaa rahaa firmassa kiinni. Tuskin lähtisivät pelkkään arpapeliin mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tänään tuli uutinen, että ASFI osti 9M$ arvosta omia osakkeitaan takaisin yhdeltä pääomistajistaan hintaan $9.40. Osakkeen markkinahinta $8.80. Miksi ihmeessä ASFI maksoi yli markkinahinnan omista osakkeistaan? Pörssistä olisi saanut halvemmalla, vaikkei toki yhtä paljon liikuttamatta kurssia yli $9.40.

Eikö ole käytäntönä, että sijoittaja joka haluaa offloadata suuren position, saa osakkeistaan takaisin alle markkinahinnan? Mitä ihmettä?

Arvosijoittaja kirjoitti...

Ihmettelen samaa. Astan keskimääräinen vaihto on 23 000 osaketta per pörssipäivä, minkä vuoksi miljoonan osakkeen myyminen tai ostaminen pörssin kautta veisi ikuisuuden Minusta molemmat osapuolet tekivät toisilleen palveluksen: Asta pystyy toteuttamaan osto-ohjelmaansa paljon nopeammin kuin pörssin kautta ja MacGregor pääsi eroon osakkeista nopeasti. Tuolla logiikalla olisin olettanut, että kurssi olisi ollut joko transaktiopäivän päätöskurssi tai keskiarvo joltain sovitulta ajalta. En ymmärrä, miksi Astan johto suostui maksamaan preemion.

Astan CEO totesi lehdistötiedotteesa, että saivat osakkeet halvalla, eli kaverilla oli tarve puolustella ostohintaa. Mitään muuta selitystä ei annettu, joten sitä varmaan täytyy odottaa seuraavaan analyytikkokonffaan asti.

Sinänsä ostohinta on halpa, omien osakkeiden ostaminen on osakkeen kurssin katalyytti ja johdolla on paljon omaa rahaa kiinni firmassa - ilman preemiota olisin tulkinnut oston pelkästään positiiviseksi.

Zimbo kirjoitti...

Whopper: Osake on halpa, mutta Sternin perhe epäilyttävä

http://www.whopperinvestments.com/asfi-asta-funding-full-year-results-share-buybacks-creating-big-value

Arvosijoittaja kirjoitti...

Gary Stern tosiaan tienaa melkein kaksi milliä vuodessa, mikä tuntuu kohtuuttomalta.

Tässä näkyy perheomistuksen kääntöpuoli. Toimiva johto ei pääse huseeraamaan vapaasti niin kuin yhtiöissä, joiden suurimmat omistajat ovat rahastoja. Piensijoittaja ei kuitenkaan ole samalla viivalla perheen kanssa.

Itse tulkitsen tuon palkan herra Sternin laskuttamaksi 1,6 % mgmt feeksi Asta Funding -nimisen rahaston pyörittämisestä.

Warren Buffett maksaa itselleen omasta perheyhtiöistään 100 000 dollaria palkkaa vuodessa. Ero on mielestäni kohtuuton!

Zimbo kirjoitti...

Tässä ASTAn uudet businekset:
1. Pegasus Legal Funding http://www.mylawfunds.com/
2. Balance Point Divorce Funding http://www.balancepointfunding.com/

Pegasukseen on pantu 20m$ ja balance pointtiin up to 15m$. Pegasus on jo raportoinut tuottoa. Molempien ideoiden onnistuessa ne vievät n. 90 m$ parin vuoden kuluessa.

Tuossa vaiheessa ASTAlla on jo 150 m$ käteistä, joten osakkeita voi ostaa runsaasti takaisi.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Johto kertoi Q4 earnings callissa, että avioero-oikeudenkäyntien rahoittaminen on käynnistynyt huonosti ja ettei siitä ehkä tule mitään. Avioero-oikeudenkäynteihin on sijoitettu vain muutama sata tuhatta (600 jos muistan oikein). Sanoivat syyksi että ovat näin alkuvaiheessa käyneet jokaisen mahdollisen diilin läpi yhteistyökumppanin kanssa ja hylkäsivät lähes kaikki.

Pegasukseen on sijoitettu 24 miljoonaa. Vuoden 2012 tuotot ovat lupaavia.

Anonyymi kirjoitti...

Pegasuksen sivuilta:

We offer funding as low as $500 to as high as $500,000 at rates as little as 1.67% per month
BEST PRICE GUARANTEE: We will beat any competitor's offer or send you a check for $100
NO RISK: If your case loses, keep our money and you owe us nothing.

En tiedä miten kilpailtu ala on jenkeissä, mutta "best price guarantee" vaikuttaa "race to 0 margins" tyyppiseltä tilanteelta. Myöskin tuo 22% vuosikorko non-recourse lainalle, jonka vakuutena on vain yksi oikeuskeissi, kuulostaa hyvin edulliselta asiakkaalle.

Näin ihan 10 minuutin silmäyksellä heittäisin, että kyseessä on joko huono bisnes tai asiakkaita viilataan pahasti silmään. Sivulla näkyvät setelitukkujen kuvat ja korkojen ilmoittaminen kuukauden ajanjaksolla vuoden sijaan viittaisivat jälkimmäiseen.

Sanotaan, että asiakas haluaa lainata $10k. Pegasus arvioi oikeusjutun onnistuvan 90% varmuudella ja myöntää lainan sivulla ilmoitetulla 22% korolla. Kuluja hakemuksen arvioinnista syntyy vaikka $400. Sanotaan, että oikeusprosessi kestää vuoden. 90% ajasta Pegasus tekee $10000*0,22 - $400 ja 10% ajasta Pegasus häviää $10400. Odotusarvo vuoden sijoitukselle olisi $620 eli vaivaiset 6%. Miten Asta Funding voi mitenkään tehdä rahaa Pegasuksella (viilaamatta asiakkaita jotenkin silmään)?

Zimbo kirjoitti...

Luulen, että halpa hinta ja best price guarantee ovat vain markkinointi jippoja:

- Veikkaan, että 1,67% korko pätee härvoin ja keskimäärin korko on moninkertainen. Luulisin Pegasuksen ottavan asiakkaan saamasta maksusta kelpo viipaleen.

- Best price guarantee toteutuu vain jos Pegasus haluaa sen toteutuvan. Jos asiakas on tehnyt vertailun ja löytänyt halvempaa rahaa, niin Pegasus voi lähettää hänelle sata taalaa tai ottaa hänet asiakkaakseen.

Uskon, että kyseessä on korkean marginaalin business, joka on suunnattu ASTAn tuntemalle vähävaraiselle asiakasryhmälle.

Tähän mennessä pisnes on pyörinyt vuoden ja sijoitettuna oli aluksi 7,6 m$. Vuoden kuluttua tuloja oli 1,2 m$. Seuraavien kvartaalien aikana näemme totuuden.

Huijausta? Pankit tarjoavat keskiluokalle huonosti pärjääviä rahastoja, joissa on korkeat kulut. Pegasus ainakin antaa köyhälle mahdollisuuden saada korvaus onnettomuudestaan. En ole varma kumpi on moraalisempaa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Aikamoisen pahanhajuinen business. Veikkaan samoin kuin Zimbo, että todellinen kulu "asiakkaalle" on paljon tuota 1,67% kuukausikorkoa korkeampi. Mainoksessa ei mainita, ettei hommaan liity käsittelykuluja. En olisi hämmästynyt, jos sellaisia veloitetaan oikein toden teolla.

Valitettavasti piensijoittajan resursseilla ei voi palkata yksityisetsivää selvittämään millaisia diilejä Pegasus oikeasti tarjoaa.

Suurin ongelma Astassa on se, että sekä liiketoiminta että johdon toiminta on pahanhajuista. Ulkopuolisten osakkaiden kusettaminen sopii tähän palettiin vähän liian hyvin.

Zimbo kirjoitti...

ASFI Q113

- Otti impairment chargen, eli velkojen arvoa tiputettiin parilla miljoonalla. Liittyy kolmeen consumer receivables portfolioon. Tämä johtuu vanhenevien velkaportfolioiden arvon alenemisesta.
- Rahaa kerättiin vähemmän kuin aikaisemmin kuten oli odotattavissa:
- Pegasuksen tulot kasvavat, nyt 1,4m$ per 3kk, kun vuosi sitten 0,5m$. EBITDAa Pegasus lisäsi 0,5m$ kun sijoitettu pääoma oli 7,7m$. Voi olla kelpo business.
- Kokonaisuutena myynti tippui vain 6% kun Pegasuksen tulot paikkasivat rahan keräyksen hidastumista
- Avioero busineksestä ei puhuta mitään
- Osakkeiden takaisinosto jatkuu hitaalla vaihteella ison ohjelman jälkeen. Puolessa vuodessa 172 000 osaketta, eli 1,3% kaikista.
- Uuden liiketoiminnan etsintä jatkuu
- Käteistä on nyt 107 m$ ja sen lisäksi 28 m$ Pegasuksessa. Yhteensä 135m$ ja kun Mcap = 120m$ niin yritysarvo on -15m$. Arvosijoittajan tekstissä yritysarvo oli vielä +10m$.
- ASTA halpenee vauhdilla kun rahaa tulee sisään nopeammin kuin Stern ehtii sijoittaa.

Conf call

Stern on tyly vastaaja. Kuulostaa tyypiltä, joka saa velat perittyä :-)

Q: Nykyinen 13$/osake kirjanpitoarvo on aliarvostus koska rahaa tulee myös nollan arvoisista salkuista. Miksette osta osakkeita pois kun niitä saa alle kympillä?
A: Ostimme juuri 2m osaketta. Harkitsemme jatkoa

Q: Mikä on Senecan arvo
A: Emme kerro. Seneca holds well

Q: Mikä on nykyisen portfolion arvo
A: Emme kerro. Portfolio vanhenee, trendi on hyvä

Q: Mikä on tilanne Bank of Montrealin kanssa nyt kun Senacan velka on suunnilleen sama kuin sen arvo? Jatketaanko lainaa?
A: No updates

Q: Kun kotien hinnat nousevat, niin ihmiset myyvät talojaan mieluummin. Tällöin olette olleet hyviä perimään velkoja. Näkyykö tämä markkinoilla nyt kun hinnat ovat nousussa.
A: Voi olla

Veikkaan, että Stern ostaa lisää osakkeita takaisin kun saa edullisesti. Minä tekisin niin hänen asemassaan. Tuollainen 2-3m osaketta on varmaan maksimi minkä vuodessa voi ostaa kun niitä on yhteensä vain 13m.

Osakkeiden takaisinosto onkin paras katalysti. Muuten tässä voi joutua odottelemaan, että Stern saa vuosien kuluessa kaikki rahat tuottamaan. Kaveri on kovin varovainen. On kai kiva istua sadan miljoonan päällä :-)

Voi olla, että nyt kun kriisi on vielä päällä on hyvä pitää käteistä kassassa, jos vaikka joku joutuisi myymään velkojaan halvalla. Rahaa saa kuitenkin halvalla pankista. 20-30 m$ voisi voisi käyttää vuosittain osakeostoihin. Neljässä vuodessa koko 10m osakkeen float olisi ostettu :-)

Arvosijoittaja kirjoitti...

Alan olla huolestunut siitä, ettei tämä osake löydä arvoaan. Alkuperäiset katalyytit olivat:

>Asta Funding ostaa omia osakkeitaan takaisin 20
>miljoonalla dollarilla seuraavan vuoden aikana,
>mikä vähentää osakkeiden määrää 15-20
>prosenttia. Suuret ostot voivat hyvinkin nostaa
>pörssikurssia.

Asta Funding on ostanut tämän postin julkaisemisen jälkeen noin kaksi miljoonaa omaa osakettaan takaisin ja myöntänyt samaan aikaan noin 400 000 uutta osakketta. Viimeisten puolen vuoden aikana osakkeiden ostaminen on hidastunut suurinpiirtein yhtä nopeaksi kuin uusien osakkeiden myöntäminen.

Pörssikurssi on noussut samana aikana noin 20 prosenttia.

>Uuden liiketoiminta-alueen ostaminen muuttaa
>yrityksen tilinpäätöstiedot helpommin
>tulkittaviksi ja selkiyttää Asta Fundingin
>tulevaisuutta, mikä voi parantaa osakkeen
>arvostusta.

Uuteen liiketoimintaan on nyt sijoitettu 28 miljoonaa dollaria, mutta tulot eivät ole missään tapauksessa läpinäkyviä. Ennemminkin epäilyttävämpiä kuin ennen. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin todellinen tuotto vahinkovakuutussijoituksista viimeisten puolen vuoden ajalta on vain 500 kUSD, mikä vastaa vain muutaman prosentin tuottoa???

Sijoittaja kysyi konffassa, että päästääkö johto jonkun ulkopuolisen puhumaan Pegasuksen managerien kanssa. Tämä on uusi liiketoiminta-alue, jonka koko on neljännes markkina-arvosta. Ymmärrän ettei managereita saa kiusata varsinaiseen hommaan liittymättömillä kysymyksistä, mutta silti tämä näyttää piilottelulta?

Asta Fundingin raportointi on kaukana siitä, mitä sijoittajana haluaisin nähdä.

Zimbo kirjoitti...

Jonkun pitäisi laittaa proxy access ehdotus ASFIn yhtiökokoukseen. Stern joutuisi ottamaan huomioon jonkun muunkin kuin itsensä.

Ehkä Furlong on kiinnostunut. ASFIn tapauksessa on selvää, että avoimmuus ja/tai pääoman palauttaminen olisi osakkeen omistajille hyödyllistä. Lisäksi firma on deep value-osastolla. Laitan kaverille vihjeen.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Myin loputkin Asta Fundingin osakkeet pois. Tulos ostoerittäin:

+18,6% / 18 kk
-4,3% / 13 kk
-13,1% / 10 kk

Sijoitus epäonnistui. Lopputulos oli noin plus/miinus nolla.

Asta funding kehittyi alkuperäisen teorian mukaan, sillä molemmat katalyytit toteutuivat.

Osake on yhä erittäin aliarvostettu, sillä yritysarvo on negatiivinen.

Myyn osakkeet, koska olen menettänyt täysin luottamukseni johdon toimiin:

- Johto välttelee vastaamasta konferensseissa sijoittajien kysymyksiin

- Uudet liiketoiminta-alueet ovat lähes salaisia. Niiden sisällöstä ei jaeta tietoja omistajille tiedusteluista huolimatta.

- Johdolle näyttäisi olevan tärkeämpää säilyttää nykyinen huikea palkkataso (> 2MUSD/v) kuin saada osakkeen kurssi lähemmäksi todellista arvoa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Ostin pienen position Asta Fundingia takaisin.

Whopper Investment julkaisi torstai-iltana vahvat perustelut, miksi Astaan kannattaa sijoittaa:

http://seekingalpha.com/article/1524512-time-for-asta-funding-to-fund-its-own-buyback

Whopper on kanssani samaa mieltä sekä aliarvostuksesta että johdon omistajaepäystävällisyydestä, mutta päätyi silti täysin vastakkaiseen lopputulokseen.

Whopperin mielestä osakkeen raju aliarvostus luo seuraavat katalyytit:

- Osakkeiden takaisinosto

- Aktivistisijoittaja pakottaa johdon realisoimaan arvoa

- Toinen yritys ostaa Astan

Mietin viikonlopun yli ja päätin hypätä takaisin kyytiin.


Arvosijoittaja kirjoitti...

Q2-tuloksesta:

Asta Fundingin yritysarvo on vieläkin 20 miljoonaa dollaria pakkasella ja yritys ostaa hiljalleen osakkeitaan takaisin. Negatiivisen yritysarvon osakkeen myyjä maksaa ostajalle, ainakin teoriassa. Tässä tapauksessa Asta Fundingilla on käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia 10,5 dollaria osaketta kohti, vaikka pörssikurssi on 8,7. Toivoisinkin Asta Fundingin ostavan omia osakkeitaan rivakampaan tahtiin:)

Asta Funding osti ensimmäisen kerran vuosiin uusia luottokorttivelkoja. Portfolion nimellisarvo oli 53 miljoonaa, josta Asta maksoi 3,3 miljoonaa. Ei kovinkaan suuri kauppa yrityksen kokoon verrattuna, mutta antaa toivoa siitä, että varsinainen liiketoiminta saattaisi käynnistyä uudelleen.

Kirjanpitoarvoltaan nollan arvoinen osa velkaportfolioista tuotti 15,4 miljoonaa kvartaalin aikana. Taas kerran pieni vihje siitä, ettei kirjanpitoarvo ole aina kovin hyvä mittari yrityksen arvosta. Tässähän tapauksessa tuon omaisuuden osan tuotto on äärettömän suuri, siis 15,4 miljoonaa jaettuna nollalla:)

Johto kertoi sopineensa uudelleenjärjestelystä liittyen Great Seneca -portfolioon, jonka Bank of Montreal on lainoittanut velalla, jonka vakuutena on ainoastaan tuo portfolio. Sopimus on tällainen:

- Asta Funding maksaa etumaksuna 15 miljoonaa dollaria heti Bank of Montrealille

- Bank of Montreal saa seuraavat 12 miljoonaa, jotka kerätään velkaportfoliosta

- Asta Funding kerää seuraavat 15 miljoonaa korvauksena etumaksusta itselleen

- Loput kerättävät rahat jaetaan suhteessa 30% Bank of Montreal ja 70% Asta Funding

- Bank of Montreal laskee lainan korkoa, eikä siinä ole enää kovenantteja tai maksuaikaa

Ottaen huomioon, että juuri hiljattain päivitetty portfolion nettoarvo on 46 miljoonaa, Asta Funding saa 15 miljoonan sijoituksestaan takaisin 28 miljoonaa parin seuraavan vuoden aikana - ei kuullosta ollenkaan hullummalta sijoitukselta?

Tuplasin positioni Asta Fundingissa.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q3-tuloksessa ei ollut oikeastaan juuri muuta uutta kuin että Asta Funding on avaamassa uutta toimintaa. Aikovat tarjota lakiapua asiakkaille, jotka saavat korvauksia jostain vammasta. Sanoivat kertovansa enemmän seuraavan kvartaalin analyytikkokonferenssissa. Oletan kuitenkin että rahoittavat jonkinlaista oikeuteen haastamista suurten korvausten toivossa, mikä sopii hyvin yhteen aiempien uusien businesten kanssa (vahingonkorvaus- ja avioero-oikeudenkäyntien rahoittaminen).

Muuten meno jatkui ennallaan. Riihikuivaa ropisi taas kerran kassaan kovaan tahtiin ja kirjanpitoarvoltaan nollan arvoinen omaisuuskin tuotti mukavasti. Yritysarvo on yhä negatiivinen. Johto vastasi kierrellen sijoittajien kysymykseen, että mikseivät osta omia osakkeitaan takaisin vaikka omaisuuden todellinen arvo lienee vähintään tuplat pörssikurssista.

Kaiken kaikkiaan juuri odotusten mukainen kvartaali.

Anonyymi kirjoitti...

Asta Funding, Inc. Announces the Acquisition of CBC Settlement Funding, LLC, a Structured Settlement Financing Company

ENGLEWOOD CLIFFS, N.J., Jan. 7, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asta Funding, Inc. (Nasdaq:ASFI) (the "Company" or "Asta"), a financial services receivable asset management and liquidation company, today announced the acquisition of an 80% ownership interest in CBC Settlement Funding, LLC ("CBC"), a structured settlement financing company whose primary office is located in Conshohocken, Pennsylvania. On December 31, 2013, the Company, through a subsidiary acquired 100% of the ownership of CBC and its affiliate, CBC Management Services, LLC, for approximately $5.9 million. At the closing, the operating principals of CBC, namely William J. Skyrm, Esq. and James Goodman, were issued a 20% interest in CBC (10% to Mr. Skyrm, and 10% to Mr. Goodman). William J. Skyrm, Esq. and James Goodman, have over 30 years combined experience in the structured settlement industry.

CBC purchases periodic payments under a structured settlement and annuity from individuals in exchange for a lump sum payment. In addition, the Company, through another subsidiary has agreed to provide financing to CBC of up to $5 million.

CBC has a portfolio of structured settlements with a present value of more than $30 million, which is financed by approximately $25 million of debt, including a $12.5 million line of credit from an institutional source and notes issued by CBC. The value of the future payments of the portfolio is over $44 million.

As the Company has acquired and managed charged off and non-performing receivables since its inception, and more recently has been financing personal injury claims, acquiring a structured settlement business is a further step in diversifying the Asta portfolio that utilizes the expertise developed over the last fifty years since the inception of its predecessor, Asta Group, Inc.

Gary Stern, Chairman, President and CEO of the Company commented, "We are very excited about our investment in CBC Settlement Funding, LLC and the future prospects of the structured settlement space. Structured settlements are an asset class that has tremendous growth potential for us and is a synergistic business that works well with our overall business model." Mr. Stern continued, "We welcome Bill Skyrm and James Goodman to the management team and look forward to working with them well into the future to further grow CBC Settlement Funding."

Mr. Goodman commented, "It is an exciting time in the structured settlement space as the consumer need for liquidity has never been greater due to scarcity of consumer lending from traditional banks." Mr. Skyrm continued, "The investment by Asta will allow CBC to accelerate our growth plans to increase market share. CBC will further benefit from Asta's ability to access capital markets efficiently."

Arvosijoittaja kirjoitti...

Niinpä.

Taas kerran Sternit sijoittavat businekseen, jota en ymmärrä.

Olen jo kerran myynyt position pois, kun Sternien touhut ärsyttivät. Ostin takaisin Whopperin blogipostauksen jälkeen. Whopperin mielestä Astassa piilevä arvo realisoituu, kun joku ostaa koko firman pois tai sitten ostamalla omia osakkeita takaisin. Whopperin mielestä johto ei voi olla ostamatta omia osakkeita, koska ne ovat niin halpoja. Blogipostauksen jälkeen Astan johto ei ole ostanut omia osakkeitaan:)


Arvosijoittaja kirjoitti...

Q4-tuloksesta:

Asta Fundingin johto lupasi edellisessä konferenssissa kertoa uudesta toiminnasta. Yritys osti nimittäin firman, joka tarjoaa lakiapua korvauksien hakuun pysyvästä vammasta. Q4-konferenssi ei valottanut toimintaa juuri ollenkaan.

Osakkeita ei ole ostettu takaisin. Analyytikkokonferenssissa kysyttiin useita kertoja mikseivät osta omia osakkeita takaisin ja miten pystyvät perustelemaan lähes koko markkina-arvon makuuttamista käteisenä. Ainoa vastaus mikä saatiin oli, että yrityksen hallitus keskustelee tästä säännöllisesti ja ovat tällä hetkellä sitä mieltä että käteinen kannattaa pitää tilillä ja sitä oikeastaan pitäisi olla enemmän:)

Mustaa huumoria taas kerran ....

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q1-tuloksesta:

Asta Fundingilla on käteistä yhä lähes sata miljoonaa kassassa. Johto vastasi tällä kertaa suoraan sijoittajan kysymykseen, etteivät aio ostaa omia osakkeita takaisin. Kvartaalin aikana muutama miljoona sijoitettiin vahingonkorvausbusinekseen ja kolmella millillä ostettiin pieni luottoportfolio. Muuten käteinen saa vain maata tilillä.

Johto ilmoitti yllättäen sopineensa 20 miljoonan dollarin lainarahoituksesta, jota voidaan kasvattaa tarvittaessa kolmellakymmenellä miljoonalla. Syynä on varautuminen tuleviin tilaisuuksiin?!?!?!

Asta Funding pääsee keräämään todennäköisesti jo seuraavan kvartaalin jälkeen tuloja Great Seneca -portfoliosta. Viime vuonnahan sovittiin Bank of Montrealin kanssa uudelleenjärjestely, jonka seurauksena BoM saa sopimuksen jälkeen kerätyt seuraavat 12 MUSD, Asta sen jälkeen 15 M, minkä jälkeen loppu jaetaan molempien kesken. BoM:n 12 millistä on enää neljä keräämättä.

Yrityksessä on menossa verotarkastus, josta johto ei suostu kommentoimaan muuta kuin että sellainen on käynnissä.

Sekava tilanne.

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Q2-tuloksesta:

Bank of Montreal on nyt saanut 12 miljoonaansa Great Seneca -portfoliosta. Pankki kirjasi loput lainasta luottotappioksi. Asta Fundingin tuloksessa lainan nollaaminen näkyy 26 miljoonan dollarin "ylöskirjauksena".

Osake on yhä törkeän aliarvostettu omistusten arvoon verrattuna. En silti aio ostaa lisää monesta syystä, jotka on hiljattain dokumentoitu tässä:

http://seekingalpha.com/article/2395415-asta-funding-50-percent-undervaluation-is-for-good-reasons

Osakkeen hinta on yhä suurin piirtein samalla tasoilla kuin vuonna 2011, kun kirjoitin ensimmäisen kerran tästä yrityksestä. Silloinkin johto hautoi valtavaa käteisläjää ja kassavirtaa syntyi omistuksista, joiden arvo kirjanpidossa on nolla. Alkuperäisistä katalyyteistä uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen on toteutunut, osakkeiden takaisinosto ei ole.

Asta Funding on osoittautunut arvoansaksi. Yhtiöksi, jonka arvostus on aina vaan halpa. Johto pystyisi halutessaan korjaamaan tilanteen, mutta ei näköjään halua.


Zimbo kirjoitti...

Vuodesta 2011 osakkeen hinta ei ole muuttunut, mutta arvo on. ASTA on kerännyt rahaa kasaan 3 vuotta ja nyt firma on halvempi kuin koskaan. Se on yksi harvoista markkinoiden Grahamin net-net firmoista.

Vaikka Sternit omistavat 30% firmasta he silti ottavat rahansa pois kohtuuttomina korvauksina eivätkä osakkeen arvonnousuna. Ostamalla omia osakkeitaan he tuplaisivat rahan ostohetkellä, mutta tämä ei ole suunnitelmissa. Sen sijaan nuori Stern sai ekana päivänä töissä 200k$ palkan ja edut.

ASFI suostui juuri maksamaan 50k$ oikeusjutusta, jossa ASFIa syytettiin kohtuuttomien etujen jakamisesta CEO Gary Sterninille. Firmassa muhinee kaikenlaista.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Lopetin viimein tämän seikkailun ja myin Asta Fundingin osakkeet.

Asta Funding joutui siirtämään Q3-raporttinsa julkaisua, koska SEC tutkii firman kirjanpitoa. En halua olla osakkeessa kiinni, kun tutkimuksen tulos selviää.

Loppujen lopuksi tämän sijoituksen tulos oli plus/miinus nolla.

Alkuperäinen sijoitusteesi on yhä voimassa ja sitä tarjotaan tasaisin väliajoin SeekingAlphassa. Teesin lähtökohta on aina vaan, että taseessa makaavan dollarin arvo pienomistajille on yksi dollari.

Asta Funding on hyvä esimerkki siitä, miten pienomistajien käy jos toimiva johto ei halua vapauttaa firmassa piilevää arvoa.

Anonyymi kirjoitti...

Kyseisen firman johto on lähes klassinen esimerkki suoraselkäisyyden ("integrity") puutteesta osakkeenomistajia kohtaan. Osoittaa hyvin sen miten tärkeää johdon laadullinen arviointi on.

Markelin Tom Gayner taisi joskus tokaista "you can't do a good deal with a bad person" ja tuohon on helppo yhtyä. Huomattavasti miellyttävämpää omistaa firmaa jonka johdolla on omistajaystävällinen track-record.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Näin on.

Myin omat osakkeeni tätä ennen jo kertaalleen pois juuri kirjoittamastamastasi syystä.

Jälkeenpäin on käsittämätöntä että menin ostamaan pienen position takaisin:) Teesinä oli että johdon toimilla ei ole väliä, koska firma ostetaan pois tai aktivistisijoittajat pakottavat järkevämmälle kurssille.


Nyt siis myin osakkeet toiseen kerran, koska en luota johtoon. Eikä kumpikaan noista myynneistä ollut lyhyeksi myynti....

Lähetä kommentti