Australialainen kaivoskoneiden vuokraaja

lauantai 29. maaliskuuta 2014
Löysin kenguruiden maasta kaivoskoneiden vuokraajan, jonka hinnoittelun Herra Markkina on tyrinyt. Osake voi hyvin vielä osoittautua multibaggeriksi, vaikka tappion riski ei ole kovin suuri.

Emeco holdings (EHL) vuokraa kaivoskoneita Australiassa, Chilessä, Kanadassa ja Indonesiassa. Laitekannasta löytyy esimerkiksi tällaisia vempeleitä:
Asiakkaana on monipuolinen joukko kaivosyhtiötä. Liikevaihto on jakautunut melko tasaisesti suurelle joukolle asiakkaita, sillä yhdenkään liikevaihto ei ylitä kymmentä prosenttia koko liikevaihdosta. Asiakkaat kaivavat kultaa, öljyä, hiiltä, kuparia ja kivihiiltä.

Kehittyvien maiden talouskasvu on viime aikoina takkuillut, minkä vuoksi yli vuosikymmenen kestänyt raaka-aineiden kysynnän kasvu on hidastunut. Kaivosyhtiöt ovat vähentäneet kasvuinvestointejaan ja hidastaneet tuotantoaan. Toiminnan supistuessa ensimmäinen vähennyksen kohde ovat alihankkijan palvelut. Emeco Holdingsin laitteiden käyttöaste onkin laskenut nopeasti.Käyttöasteen sukeltaminen romautti yhtiön tuloksen ja pörssikurssin.

Osake on normalisoituun tulokseen verrattuna halpa

Vuosina 2007-2013 Emeco Holdings on tuottanut keskimäärin 73 miljoonaa Australian Dollaria vapaata kassavirtaa vuodessa.

Kuva. Emeco holdingin liikevaihto ja vapaa kassavirta (FCFE) ennen kasvuinvestointeja ja vanhojen
laitteiden myyntituloja Australian Dollareissa.

Nykyisellä pörssikurssilla (0,26 AUD) yrityksen markkina-arvo on 156 miljoonaa Australian Dollaria. Normaalilla tulostasolla vapaata kassavirtaa syntyisi 47 prosenttia markkina-arvosta vuodessa. Lienee selvää että tämä osake on multibaggeri, jos yritys selviää nykyisestä kriisistä. Mutta selviääkö se?

Kassavirta kriisin aikana

Kassavirta on pysynyt reilusti plussalla käyttöasteen romahtamisesta huolimatta.Emeco Holdings on jäädyttänyt kasvuinvestoinnit. Ylläpitoinvestointien tarve pienenee automaattisesti käyttöasteen laskun myötä, sillä varastossa seisovaa konetta ei tarvitse korjata ja huoltaa. Lisäksi loppuun kuluneet laitteet pyritään korvaamaan varastosta, jos mahdollista, eikä tilalle ostetaa uutta, mikä pienentää laitekantaa luonnollisen poistuman kautta.

Emeco Holdingsin liiketoimintamalli kestää alhaisia käyttöasteita. Laskin, että operatiivinen kassavirta kääntyy negatiiviseksi vasta jos käyttöaste laskee pysyvästi alle 30 prosenttiin.

Käyttöaste jatkossa?

Käyttöasteen ennustaminen on vaikeaa. Alla Emeco Holdingsin laitteiden käyttöaste eri markkinoilla viimeisen parin vuoden aikana.

Laitteiden käyttöaste saattaa jo puolessa vuodessa muuttua radikaalisti. Yllä olevasta graafista näkyy, että käyttöaste on heilunut merkittävästi jokaisella Emeco Holdingsin markkinalla viimeisten neljän vuoden aikana.

Vuokralaitteiden kysyntä ei riipu suoraan kaivosinvestointien määrästä, sillä kaivosyhtiöt käyttävät Emeco Holdingsin laitteita yllättäviin ja lyhytaikaisiin tarpeisiin. Noita tarpeita ilmestyy hyvinä ja huonoina aikoina. Hyvinä aikoina kokonaiskysyntä lienee tosin keskimäärin suurempaa.

Emeco Holdingsin markkinoiden lyhyen tähtäimen näkymät:

  • Australia. Vuoden vaihteen jälkeen kysyntä on piristynyt ja käyttöaste on kasvanut. Johto odottaa ainakin lievää parannusta seuraavinan kuukausina.
  • Kanada. Kysyntä näyttäisi jatkuvan vahvana.
  • Chile. Käyttöasteen lasku on tilapäistä ja johtui laitteiden korjauksen aiheuttamasta tauosta. Tilanne alkoi normalisoitua maaliskuun alusta.
  • Indonesia. Toiminta loppuu hyvin todennäköisesti. Laitekantaa on jo vähennetty melkoisesti ja Indonesiassa on enää noin 10 prosenttia yrityksen koneista.

Jälleenmyyntiarvo

Netistä löytyy kohtuullisen laadukasta analyysiä, jonka mukaan Emeco Holdingsin laitekannan jälleenmyyntiarvo on reilusti nykyistä yritysarvoa korkeampi. Toisen kirjoittajan mielestä arvio on turhan optimistinen.

Mielestäni nykyinen yritysarvo on melko varmasti realisointiarvoa pienempi. En kuitenkaan sijoittaisi tähän yritykseen pelkän realisointiarvon perusteella. Omaisuuden korkea realisointiarvo lähinnä rajaa tappiota, jos käyttöaste sittenkin painuu niin alhaiseksi ettei yritys pysty jatkamaan.

Lopuksi

Emeco Holdings pystyy sopeutumaan vikkelästi muutoksiin. Esimerkiksi Chilen toiminta alkoi puolitoista vuotta sitten. Käytännössä toiminta aloitettiin siirtämällä Chileen toisilta markkinoilta vapautuvia koneita. Yritys on viimeisen vuoden aikana sopeuttanut nopeasti kiinteitä kustannuksiaan pienempään kysyntään. Koneitakin pystynee tarvittaessa myymään suurinpiirtein jäljellä olevaan käyttöarvoon.

En osaa ennustaa milloin Emeco Holdingsin laitteiden kysyntä toipuu. Mitään kiirettä ei ole, sillä Emeco Holdings selviää vuosiakin kestävästä heikosta kysynnästä. Kun kysyntä toipuu, osake on multibaggeri. Kovin suurta tappiota osake tuskin tuottaa, sillä nykyinen yritysarvo lienee yrityksen realisointiarvoa pienempi.

Johto näyttäisi olevan kanssani samaa mieltä. Viime marraskuussa nykyisen hallituksen jäsenet ostivat merkittäviä määriä yrityksen osakkeita. Marraskuussa tilanne näytti ainakin ulkopuoliselle vielä nykyistä synkemmältä, sillä vuoden alusta käyttöaste on parantunut.

Emeco Holdings tarjoaa mahdollisuuden multibaggeriiin melko pientä tappion riskiä vastaan.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
blogi.arvosijoittaja.fi -sivustolla esitettävä informaatio ei ole tarkoitettu osto- tai myyntisuositukseksi. Sijoituspäätökset tulee tehdä henkilökohtaisten arvioiden ja riskianalyysien perusteella. blogi.arvosijoittaja.fi-sivuston omistaja ei ota vastuuta mistään välillisistä tai välittömistä rahallisista tappioista, jotka ovat aiheutuneet sivustolla julkaistusta tiedosta. blogi.arvosijoittaja.fi-sivuston omistaja ei ota vastuuta julkaistun tiedon oikeellisuudesta tai siinä esiintyvistä virheistä. blogi.arvosijoittaja.fi -sivuston omistaja ei ota vastuuta linkeistä muille sivustoille. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus päivittää tietoja tai poistaa sivustolla olevia tietoja milloin tahansa.

16 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Onko merkitystä jos tätä ostaa Nasdaq OTC Foreign -markkinapaikasta triggerillä EOHDF ? Nordnetista näyttää vain tuo löytyvän.

pohdiskelevasijoittaja kirjoitti...

Mielenkiintoinen löytö ja sopinee hyvin vedoksi kehittyvien maiden puolesta, joissa talouskasvu palautunee kasvu-uralle enemmin tai myöhemmin. Firma on ilmeisesti ollut jossain välissä myös pääomasijoittajien mielenkiinnon kohteena ?

Lisäksi voisi ajatella, että koneiden jälleenmyyntiarvoon ei tulisi ainakaan kovin järkyttäviä leikkauksia, sillä luulisi, että kysyntä nimenomaan käytetyille koneille kasvaisi suhteessa uusiin alan tomijoiden pääomamenojen pienentyessä. Suora vertailu alan toimijoiden päääomamenojen pienentymisen ja Emecon koneiden jälleenmyyntiarvon välillä siten ehkä harhaanjohtavaa.

Ehdottomasti omaankin seurantaan :)

Jussi kirjoitti...

mahtaako jenkkipörssin osake (NASDAQ) olla kelpo tapa sijoittaa osakkeeseen, vaihtuvuusdataa en ainakaan nordnetin kautta löytänyt.
Emeco holdings (EHL)
EOHDF:US
http://www.bloomberg.com/quote/EOHDF:US

Arvosijoittaja kirjoitti...

Ostin itse suoraan Australiasta. Pyrin ostamaan suoraan siitä pörssistä, johon osake on listattu, jos vain mahdolliista.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Opiskelija: tosiaan! Pääomasijoittajista olisi voinut mainita jutussa...:)

Emeco vahvisti keskustelleensa pääomasijoittajan kanssa viime vuoden keväällä koko firman myynnistä, mutta kauppa ei lopulta toteutunut:

http://www.emecogroup.com/upload/pages/130911_ehl_asxrelease/130911_ehl_asxrelease.pdf?1395361826

Lehdistötiedota ei kerro, millaisesta hinnasta oli puhe tai kuka tarjooja olisi ollut. Wall Street Journalin juttu väittää ostajaksi Platinum-nimistä pääomasijoittajaa ja ostohinnaksi 0,75 AUD:

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/09/23/platinum-equity-talked-to-australias-emeco-about-takeover/


tervis kirjoitti...

Millä välittäjällä pääsee kiinni tähän louhijaan?
Interactive brokers? Joku muu mikä?
Kiitos,

tervis kirjoitti...

Millä välittäjällä hankit Emecoa?

Arvosijoittaja kirjoitti...

Ostin Emecoa Saxobankin kautta.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Emeco antoi tulosvaroituksen ja kertoi lopettavansa toimintansa Indonesiassa.

Johto ilmoitti tilikauden (päättyy kesäkuussa) EBITDA:n jäävän välille 72-75 miljoonaa (aiempi arvio 82-94). Laitteiston käyttöaste on pyörinyt helmikuun jälkeen viidenkymmenen prosentin molemmin puolin ja jäänyt arvioitua alemmaksi. Syynä heikomapaa käyttöasteeseen on odotettua pienempi laitteiston tarve Kanadassa ja uusien sopimusten odotettua hitaampi käynnistyminen.

Indonesian toiminnan lopettaminen ei tullut yllätyksenä. Siellä vielä olevasta laitteistosta osa myydään ja osa siirretään Kanadaan. Laitteet jouduttaneen myymään alle kirjanpitoarvon.

Johdon kertoo voittaneensa uusia pitkäkestoisia sopimuksia Australiiaan. Näkymät sekä Kanadassa että Chilessä näyttävät lupaavilta.

Tulosvaroitus ei muuta sijoitusteesiä.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Emecon johdosto on eronnut muutaman viime kuukauden aikana huolestuttavan paljon porukkaa:

CFO (toukokuu)
Corporate Services and Company Secretary (kesäkuu)
Hallituksen jäsen (kesäkuu)

Mitään seltystä ei ole annettu, kuten tällaisissa tapauksissa ei olekaan tapana.

Yrityksen sisällä saattaa muhia suurempia ongelmia kuin tulosvaroitusessa annettiin ymmärtää.

Päätin silti pitää oman positioni ainakin 21.8. tulokseen asti.

Arvosijoittaja kirjoitti...

Q2-tuloksesta:

Aiemmin uumoilemaani suurta ongelmaa ei ilmaantunut. Ennemminkin näyttää, että viime vuonna aloittanut uusi CEO Kenneth Lewsey vaihtaa johtotiimiä mieleisekseen.

Emeco Holdings on keventänyt vuoden aikana sekä organisaatiotaan, että laitekantaansa. Toiminta onkin tuottanut positiivista kassavirtaa siitä huolimatta, että keskimääräinen käyttöaste on 50 prosentin tienoilla.

Yhtiö on maksanut takaisin velkojaan niin nopeasti kuin mahdollista. Samalla tulos on laskenut vielä nopeammin käyttöasteen heiketessä. Velkaa on tällä hetkellä viisi kertaa EBITDA:n verran. Yhtiön rahoitus uusittiin vuoden alussa paketilla, joka ei aseta rajaa velkaantumisasteelle, mutta jonka korko on lähes kymmenen prosenttia. Johto otti tietoisesti kalliin lainan, joka ei laukea käyttöasteen heilahdellessa. Tarkoituksena on uusia rahoitus parin vuoden kuluttua kevyemmäksi, jos kysyntä on toipunut.

Emeco solmi Chilessä sopimuksen, joka yksinään takaa nykyiselle kalustolle 50 prosentin käyttöasteen viideksi vuodeksi. Sekä Chilen että Kanadan liiketoiminta onkin jatkunut melko vahvana. Australiassa on vaikeaa. Käyttöaste Queenslandissä on laskenut vuodessa melkein sadasta vain 16 prosenttiin ja näkymät ovat heikot. Muilla alueilla käyttöaste on yli 50 prosentin ja lupausta paremmasta on näkyvissä.

Jään odottamaan kysynnän toipumista.

Unknown kirjoitti...

Millaiset näkymät ovat nytten? Onko käännettä näköpiirissä parempaan?
Mk

arvosijoittaja@gmail.com kirjoitti...

Emeco julkaisee 26.2 1H-tuloksensa (heinä-joulu).

Emeco asiakkaiden louhimien raaka-aineiden hinnat ovat pohjamudissa ja kaivosinvestointien määrä on alhainen. Yleinen toimitaympäristö on siis melkoisen heikko. Emecon kysynytä ei kuitenkaan riipu suoraan investointien määrästä, vaan yhtälö on monimutkaisempi. Emecohan vuokraa laitteitaan kaivosyhtiöiden lyhytaikaisiin tarpeisiin, joita voi ilmetä monesta syystä.

Olen itse kiinni Emecossa pienellä panoksella. Suunnitelmana on sijoittaa enemmän, jos selviä merkkejä käänteestä parempaan on näkyvissä. Tähän mennessä tilanne on vain huonontunut, kun öljyn hinta romahti viimeisen puolen vuoden aikana.

Arvosijoittaja kirjoitti...

1H-tuloksesta:

Jonkinlainen käänne parempaan on tapahtunut. Emeco kävi pohjalla Q1:ssä (fiskaalivuosi alkaa heinäkuussa, eli Emeco Q1 = normaali Q3). Q2 oli jo parempi ja laitekannan käyttöasti nousi vuodenvaihteeseen mennessä 75 prosenttiin.Johto kertoi analyytikkokonferenssissa että käyttöaste on pysynyt korkeana vuodenvaihteen jälkeenkin.

Käyttöasteen parannus on kuitenkin saatu aikaan myymällä osa laitteistosta ja laskemalla hintoja. Marginaalit ovat kaventuneet. Johto kertoo että nyt kun käyttöaste on saatu takaisin järkevälle tasolle niin seuraavaksi ruvetaan hilaamaan marginaaleja ylöspäin.

Eli siis tilanne näyttäisi parantuneen jonkin verran. Harkitsin jonkin aikaa sijoitukseni kasvattamista. Olen tässä kohteessa kiinni pienellä positiolla. Päätin kuitenkin olla kasvattamatta. Käänne saattaa osoittautua hetkelliseksi ja Emecon asiakkaiden louhimien raaka-aineiden hinnat ovat kaikki pohjamudissa. Lisään sijoitustani vasta, jos 2H-käyttöaste on yhä vahva tai jos raaka-aineiden hinnat kääntyvät selvästi ylöspäin.Arvosijoittaja kirjoitti...

2H-tuloksesta:

Emecon laitteiden käyttöaste pysyi 75% tasolla toisessa vuosipuoliskossa. Laitteiston myynnit ja liiketoiminnan uudelleenorganisointi näyttäisivät tehonneen. Emecon asiakkaiden louhimien raaka-aineiden hinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla ja Emecon on joutunut laskemaan vuokrahintojaan, mikä on kaventanut marginaaleja.

Yrityksen rahoitus on kunnossa ainakin vuoteen 2019 asti, eli yrityksellä on muutama vuosi aikaa odottaa raaka-aineitten hinnan kääntymistä.

Johto ilmoittaa kuluvan fiskaalivuoden tavoitteeksi positiivisen vapaan kassavirran saavuttamisen ja nettovelkaantumisasteen keventämisen.

Emeco on heikommassa tilanteessa kuin yritykset, joihin tavallisesti sijoitan, Korkean velkaantumisen vuoksi yhtiön markkina-arvo on vain noin 10% yritysarvosta. Tämä tarkoittanee että käänteen tullessa osake voi moninkertaistua nopeasti, mutta toisaalta kertoo merkittävästä konkurssin riskistä.

Kirjoitin aiemmin että kasvatan positiotani, jos 2H-käyttöaste on vahva ja jos raaka-aineiden hinnoissa näkyy käänne. Vain ensimmäinen ehdoistani on toteutunut, joten jään odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan Emecolle.

Säästöpossu kirjoitti...

Hei,
Olen tätä sun blogia mielenkiinnolla jo pitkään seurannut ja odotellut uusia kirjoituksia ;)

Muistelin, että olet tätä Emecoa joskus käsitellyt ja ajattelin laittaa omat tulkintani yrityksen tilasta sullekkin nähtäville.
Oma näkemykseni on, että ilman selkeää käännettä markkinoissa lähiaikoina, ei yritys tule selviämään veloistaan. Tarkemmat perustelut blogissa:

http://www.saastopossujenvallankumous.com/boom-logistics-vs-emeco-holdings-australialaiset-vuokrakoneet-vertailussa/

Lähetä kommentti