Vivutetut ETF-rahastot soveltuvat vain päiväkauppaan

sunnuntai 20. marraskuuta 2011
Vivutetut ETF-rahastot soveltuvat vain päiväkauppaan
Ajatus rahastosta, joka moninkertaistaa indeksin tuoton, on houkutteleva. Osakemarkkina on pitkällä aikavälillä tuottanut 8-12 prosenttia vuodessa. Jos tuon tuoton voisi helposti moninkertaistaa, niin rikastuminen vauhdittuisi toden teolla! Kolminkertainen tuottohan olisi jo 24-36 prosenttia vuodessa!

Vivutetut rahastot kaksin- tai kolminkertaistavat indeksin päivätuoton. Suurin osa vivuteista rahastoista on sidottu osakeindekseihin, mutta myös valuuttoihin tai raaka-aineisiin sidottuja on tarjolla. Osa vivutetuista rahastoista on käänteisiä, mikä tarkoittaa samaa kuin indeksin myyminen lyhyenä ja tuoton vivuttaminen.

Miten vivutus toimii?

Vivutetut rahastot seuraavat indeksiään johdannaisilla, jotka ovat tyypillisesti joko optioita, futuureja tai swap-sopimuksia. Rahastot pitävät suurimman osan varoistaan käteisenä, joka toimii johdannaispositioiden vakuutena.

Samansuuruisen vivun ylläpitäminen on työlästä. Rahastot joutuvat tasapainottamaan sijoituksensa jokaisen pörssipäivän lopussa. Indeksin liikeet muuttavat rahaston omistusten arvoa, minkä vuoksi rahasto joutuu päivittäin ostamaan tai myymään johdannaisia.

Rahastot lupaavat vivuttaa indeksin päivittäisen tuoton kaksin- tai kolminkertaiseksi, mikä ei suinkaan ole sama kuin pitkän aikavälin tuoton moninkertaistaminen. Itse asiassa vivutetun rahaston tuotto saattaa pitkällä aikavälillä olla jopa erisuuntainen kuin seurattavan indeksin.

Indeksin tuplaaminen pitkällä aikavälillä ei onnistu, koska rahastot tasapainottavat sijoituksiaan joka päivä. Prosentuaalisesti samansuuruisen negatiivisen muutoksen vaikutus on suurempi kuin positiivisen, minkä takia vivutetut rahastot tuottavat negatiivista korkoa korolle. Allaoleva esimerkki havainnollistaa indeksirahaston, 2x bull rahaston (päivätuotto kaksinkertaisena), 2x bear rahaston (käänteinen päivätuotto kaksinkertaisena) kehitystä jos indeksi nousee ensimmäisenä päivänä 10 prosenttia ja laskee toisena päivänä saman verran.1. Päivä
2. Päivä

Arvo
Tuotto
Arvo
Tuotto
Arvo
Indeksi
100
10 %
110
-10 %
99
2x Bull
100
20 %
120
-20 %
96
2x Bear
100
-20 %
80
20 %
96

Rahastojen arvo poikkeaa siis indeksistä ja vielä samaan suuntaan jo kahden päivän simulaation aikana. Vivutettujen rahastojen tuotto on polkuriippuva, eli indeksin hinnan kulkema polku vaikuttaa vivutetun rahaston arvoon. Esimerkiksi 2x bull rahaston, joka ostettiin indeksin ollessa 100, hinta ei ole 140 indeksin ollessa 120, vaan riippuu polusta, mitä indeksi on kulkenut. Jos matkalla oli paljon sahausta edestakaisin, niin hinta on todennäköisesti reilusti vähemmän kuin 140.

Kuva. Simulaatio indeksistä, jonka arvo kasvaa joka toinen päivä 5 prosenttia ja laskee 5 prosenttia joka toinen päivä, 300 päivän ajanjaksolta. Indeksin arvo vähenee hiljakseen, koska -5 prosenttia on absoluuttisesti suurempi luku kuin +5 prosenttia. Sekä Bull että Bear –rahaston arvo laskee.
Kuva. Simulaatio indeksistä, jonka arvo kasvaa joka toinen päivä 5 prosenttia ja laskee 5 prosenttia joka toinen päivä, 300 päivän ajanjaksolta. Indeksin arvo vähenee hiljakseen, koska -5 prosenttia on absoluuttisesti suurempi luku kuin +5 prosenttia. Sekä Bull että Bear –rahaston arvo laskee.

Lopuksi

Vivutetut rahastot moninkertaistavat indeksin tuoton ainoastaan, jos rahasto ostetaan ja myydään yhden pörssipäivän aikana. Pidemmillä sijoitusajoilla lopputulos voi jopa olla vastakkainen kuin mitä rahaston nimen perusteella voisi odottaa. Käänteinen rahasto esimerkiksi saattaa tuottaa tappiota, vaikka indeksin hinta on laskenut.

Vivutettujen indeksiosuusrahastojen tuotto on polkuriippuva. Sijoituksen tuotto riippuu siis siitä, minkälaista reittiä seurattavan indeksin hinta kulkee oston ja myynnin välisenä aikana. Arvaus indeksin kehityksestä vaikkapa seuraavien parin vuoden aikana ei riitä tuottojen ennustamiseen. Sijoittajan pitäisi simuloida eri polkujen jakauma ja niiden tuotto-odotus ymmärtääkseen, mitä rahasto voisi tuottaa.

Vivutettujen rahastojen hintaa painavat alaspäin päivittäisen tasapainottamisen kulut, hallinnointikulut ja ero negatiivisen ja positiivisen prosentuaalisen muutoksen suuruuksissa, mikä rasittaa vivutettujen rahastojen tulosta. Ennen lyhyeksi myymistä kannattaa kuitenkin muistaa, että osa indeksin hinnan poluista kasvattaa rahaston arvoa hyvin nopeasti.

Vivutetut rahastot soveltuvat lähinnä päiväkauppaan. Päivää pidemmillä aikaväleillä vivutettujen rahastojen tuottoja on erittäin vaikea ennustaa siitäkin huolimatta, että sijoittaja uskoisi pystyvänsä ennustamaan seurattavan indeksin kehityksen. Siksi vivutetut rahastot eivät sovellu päiväkauppaa pitkäjänteisempään sijoittamiseen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti